Medlemsnytt

Forutsigbare og bærekraftige reguleringsplaner

25.08.2015 | Endre Fennefoss Balchen - Trollvegg Arkitektstudio
Trollvegg brenner for gode reguleringsplaner og bærekraftig byutvikling og arealplanlegging. For Trollvegg er det viktig at kunden opplever forutsigbarhet og kvalitet i hele planprosessen.

Trollvegg vet godt hvor frustrerende en planprosess kan være. Vi gjør alltid vårt ytterste for å gjøre prosessen så forutsigbar og effektiv som mulig. Dette oppnår vi med en god dialog med kunde, kommune og naboer. Vår nyopprettede planavdeling med by- og regionalplanleggere og tekniske planleggere tilbyr bistand med blant annet detaljregulering, områderegulering, innspill til kommuneplan, illustrasjoner, konseptstudie, analyser, 3D-visualisering av planer og bygg og sol/skygg-analyse.
 

facebook