SPENN
På Elkem Technologys
forskningstekniske senter i Kristiansand jobber Gro Eide, Anders Amundsen
og rundt 80 medarbeidere
med materialforskning påhøyt nivå.

Forskning til salgs

04.02.2016 | Tekst: Eirik Vigsnes, Foto: Arne Roger Janse
Elkem gjør forskning til forretningsområde og leier ut forskere, laboratorium og testanlegg til andre bedrifter.
- Hva tror du dette fotografiet viser, spør Gro Eide, direktør på Elkem Technologys forskningstekniske senter, R&D i Kristiansand.

Hun holder fram et detaljrikt foto i A3-format som mest av alt minner om et nærbilde av verdens største kløft, Grand Canyon. Den det er snakk om langt mindre dimensjoner. Fotoet er tatt med Elkems avanserte SEM-elektronmikroskop som forstørrer opptil en million ganger og gir sylskarpe bilder med oppløsning på én nanometer.

– Bildet viser en syltynn sprekk i et stykke støpejern. Sprekken er så vidt synlig for øyet, men ved hjelp av vårt nye SEM-mikroskop og en EDX røntgendetektor, får vi fram et bilde av sprekken med imponerende dybdeskarphet og en kjemisk analyse av partikler i sprekkdannelsen. Med dette utstyret kan vi avsløre årsaker til svakheter og sprekkdannelser i ulike materialer, sier Eide.

Svarene fra Elkems materialeksperter kan bidra til å sikre kvaliteten i alt fra bildeler, til solceller og maskiner og utstyr i oljeindustrien. Elektronmikroskopet til 3,5 millioner kroner og de fem sertifiserte materialingeniørene som betjener det, avdekker jevnlig viktig informasjon for Elkems egne avdelinger, eksterne bedrifter og forskningsmiljøer på Sørlandet. Laboratoriet og de rundt 80 medarbeiderne på R&D-avdelingen representerer et av landets fremste fagmiljøer på materialanalyse.

Det er Sørlandets øvrige industribedrifter i ferd med å oppdage. I dag kommer over 20 prosent av oppdragene utenfor Elkem-systemet.

– Vi får stadig flere eksterne oppdrag. Blant kundene finner du Glencore, Alcoa, Benteler, National Oilwell og en rekke andre store og små industribedrifter på Sørlandet. Den økte aktiviteten er med på å styrke det faglige nivået i forskningsavdelingen vår, sier Eide.

Detektivarbeid.
Materialanalyse er en disiplin for ingeniører som evner å se det store i det små. Det er en tålmodig jakt på kjemiske stoffer og bindinger som er ønsket eller uønsket i ulike materialer. Anders Amundsen, gruppeleder for materialkarakterisering, betegner det som et detektivarbeid.

– Vi har avansert utstyr som hjelper oss med å trenge inn i ulike materialer. Men det trengs mye erfaring for å vite hva man leter etter, og for å tolke det man tar bilde av, sier Amundsen.

Forskningsavdelingen til Elkem Technology i Kristiansand har lange tradisjoner. Den ble etablert for snart 80 år siden og har vært avgjørende for bedriftens evne til å omstille seg og finne nye produktområder for sin virksomhet. I tillegg til laboratoriet består det av to testanlegg, et for småskala-tester og et pilotanlegg hvor produksjonsprosesser i storformat kan prøves ut i kontrollerte former.

Kunnskapsdeling.
Forskningsavdelingen på Elkem spilte en sentral rolle da konsernet for noen år siden utviklet en metode for å produsere superrent silisium til bruk i solindustrien. Det var startskuddet for et av de største industrieventyrene på Sørlandet i nyere tid.

Eide sier det ikke byr på problemer å dele kunnskap og forskningsfasiliteter med sørlandsindustrien. Hun mener samarbeid og kunnskapsdeling er nøkkelen til å få til omstilling og nysatsing i landsdelen.

– Vi må bygge videre på det vi er gode på og på den spisskompetansen sørlandsindustrien har. I tillegg til å bistå andre bedrifter deltar vi nå i et stort EU-prosjekt for å avdekke forekomster av sjeldne mineraler som er etterspurt i industrien. Her deles kunnskap over landegrensene. Internt jobber vi blant annet med å finne silisiumlegeringer som kan øke batterienes evne  til å lagre strøm. Vi er også tungt inne i forskning på hvordan avfallsstoffer fra Elkem, Glencore og andre prosessbedrifter kan gjenvinnes og bli til nye verdikjeder. Det er utrolig mye spennende som skjer for tiden, sier Gro Eide.
facebook