Medlemsnytt

Få kjennskap til egne kunder

25.09.2015 | May Baagøe Broughton
Nå har i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen muligheten til å få gjennomført markedsundersøkelser av avgangselever som tar Markedsføring og ledelse ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG)
Avgangselever som tar Markedsføring og ledelse ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) utfører hver høst en markedsundersøkelse for ulike bedrifter, der de skal ut å spørre alt fra «mannen på gata» til kunder som de får via lister hos ulike bedrifter.

Disse undersøkelsene er et ledd i deres opplæring i å utføre reelle markedsundersøkelser, der de skal gjøre alt fra problemstilling til å lage gode spørreskjema og analysere svarene.

Elevene har ofte selv valgt en bedrift, men i år ønsker vi å være litt i forkant for å sjekke om det er medlemsnytt,aktueltmer av Næringsforeningen som ønsker å få gjennomført en undersøkelse blant sine nåværende, eller potensielle kunder.

Elevene skal som sagt selv lage eventuelle spørsmål og et spørreskjema, og det vil ta utgangspunkt i det bedriftene ønsker å finne ut av.

- Gjennom å få kontakt med noen som virkelig trenger en undersøkelse, tror vi elevene lærer mer, og bedriftene vil få verdifull markedsinformasjon. Dette gjør jo elevene helt gratis – de trenger bare litt av bedriftenes tid til å bli enige om hva (problemstilling), hvem (utvalg) og hvordan (gjennomføring) markedsundersøkelsen skal handle om og se ut, sier Siri Ida Ovanger, lærer ved KKG.

Før elevene går ut med undersøkelsen, skal alle spørsmål, spørreskjemaer og all informasjon godkjennes og kvalitetssikres av bedriftene.

- Vi på KKG håper dette kan være aktuelt for flere, og at vi kan få lov til å utføre denne jobben for bedriftens medlemsnytt,aktueltmer på en god og lærerik måte, avslutter Ovanger.
facebook