Etableringen av veiselskapet bør påvirke kommunestrukturen

29.06.2015 | Anita S. Dietrichson, direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
De gode erfaringene og kompetansen knyttet til OPS-prosjektet E 18 Kristiansand-Grimstad sørget for at det nye veiselskapet ble lagt til Kristiansand.
For å få flere slike prosjekter må vi bygge en kompetanseregion. Det gjør vi best ved å lage gode utviklingsmiljøer i større kommuner.

Når det statlige veiselskapet nå legges til Kristiansand er det mange som gjerne vil ta æren for at det skjer. Og det er bra, for det er kanskje et tegn på at mange har kjent på at de har hatt et delansvar.

Flere vet at det viktigste argumentet for at valget falt på Kristiansand var kompetansen. Kristiansand kommune har vært en sterk pådriver for å få det statlige veiselskapet hit, gjennom møter, presentasjoner, analyser og brev, gjennom direkte og indirekte overbevisning om hvordan man bør løse oppgaven. Kommunen besitter kompetansen og kan gå mye lenger inn i problemstillingene, og dermed også løsningene, enn mange andre kommuner har hatt mulighet til.

Kristiansand kommune har hatt kompetansen gjennom tidligere direktør for selskapet som bygget E 18, enhetsleder Finn Aasmund Hobbesland. Dette var viktigst for samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, og som også senere har blitt bekreftet av leder av Sørlandsbenken, Åse Michaelsen. Og det er nok også derfor at styreleder Rolf G. Roverud er så tydelig på at selskapet skal ligge nettopp i Kristiansand. Fordi man vil benytte seg av erfaringene fra tidligere.

Kanskje har vår landsdel en større utfordring enn andre, fordi vi har en mer fragmentert bystruktur, noe som gir grobunn for ulik kultur i forhold til alt fra religion til politisk ledelse, arbeidsledighet, likestilling og kompetansebakgrunn. Næringsliv, politiske miljøer, det offentlige og akademia har jobbet sammen for å få det statlige veiselskapet til regionen. Til syvende og sist var det innholdet i «søknaden»  fra Kristiansand kommune som la grunn for valget. Fordi innholdet overbeviste med et sterkt faglig, analytisk og strategisk grunnlag, basert på fakta og erfaringer fra tidligere tilsvarende prosjekt.

Kommunestrukturen diskuteres i disse dager i små og store kommuner på Sørlandet. Motstanden mot å slå seg sammen er stor, og samarbeidet og viljen til å tenke helhetlig og visjonært kunne vært bedre. Når veiselskapet blir lagt til Sørlandet er det altså på grunn av kompetansemiljøet og mulighetene for å videreutvikle dette i større miljøer og ved samarbeid, med blant annet UiA.

Viktige beslutninger vil bli tatt på vegne av vår landsdel i framtiden også. Og vi ønsker å være med på å vinne flere slike prosjekt og matche de tøffe kravene som kommer. Derfor skal vi sørge for å ha kompetansen og erfaringen, slik vi har sett i veisaken, og derfor skal vi bygge stor-Kristiansand. Større enheter gir grunnlag for høyere og spissere kompetanse innen ulike områder. At Kristiansand-regionen vant veiselskapets hovedkontor, basert på nettopp kompetanse, bør være til inspirasjon for en hel landsdel til å tenke stort også rundt kommunesammenslåingen.

Da vil vi kunne se en landsdel i utvikling og med muligheter til fortsatt å dra i gang viktige kontrakter til det beste for både befolkningen og de som styrer den. Det gir selvtillit til hele landsdelen.

 
facebook