Fra venstre: Sven Eidjord (Lumber AS), Kamilla Sharma (Innoventus Sør), Fabian Aaberg (Innoventus Sør), Aud Skeie (Skeie Group), Kristen Strat (Innoventus Sør), Dag Nordbø (National Oilwell Varco Norway), Anne-Grete Ellingsen (GCE NODE), Bjarne Skeie (Skeie Group), Tore Askildsen (Vest-Agder fylkeskommune), Kenneth Andresen (Vest-Agder fylkeskommune), Carl Dvergsnes (Sparebanken Sør), Tom Fidjeland (Cameron), Andreas Eriksen (DNB) og Per Ivar Moen (Skeie Eiendom). Foto: Kjell Inge Søreide

Etablerer sørlandsk veksthus for gode ideer

11.11.2015 | Arne Roger Janse, Foto: Kjell Inge Søreide
I Kristiansand venter 1200 kvadratmeter kontorlokaler på at smarte mennesker med gode ideer skal flytte inn.
Dette blir et hus for omstilling og nyskaping! En del av de som flytter inn her har kanskje nettopp mistet jobben i oljesektoren, men dette skal være et hus for alle som har en god idé, sier Kamilla Sharma.

Hun er administrerende direktør i innovasjonsselskapet Innoventus Sør, som står ansvarlig for veksthuset, som formelt defineres som en preinkubator.

Initiativet til veksthuset kommer fra oljegründer Bjarne Skeie og teknologiklynga GCE NODE, og er støttet av de største industribedriftene og bankene på Sørlandet, i tillegg til Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Et skikkelig spleiselag for å hjelpe fram ideer som kan skape nye arbeidsplasser i vår landsdel, sier Bjarne Skeie, seriegründeren som har vært sentral i flere av de store, sørlandske leverandørbedriftene i olje- og gassindustrien.

Vi kan ikke sitte stille og se på når bedriftene må la dyktige folk gå. Vi må forsøke å holde kompetansen i landsdelen. Mange av dem som nå blir arbeidsledige, har gode ideer som de kan videreutvikle og realisere. Disse menneskene vil vi samle i dette huset. Vi vil gi dem faglig og praktisk støtte og koble de med finansieringskilder som kan ta dem et steg videre, sier Skeie.

Både Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune støtter initiativet.

Vi ser utfordringene som mange bedrifter i regionen står overfor. Når vi sammen med andre aktører kan bidra inn et prosjekt som vil skape muligheter for de som mister jobben, vil vi som regional utviklingsaktør gjøre det. Fylkeskommunen legger stor vekt på samarbeid og samspill med sentrale aktører i det regionale innovasjonssystemet, sier fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder.

Omstilling gir muligheter. Mange av dagens NODE-bedrifter er et resultat av at dyktige medarbeidere i etablerte bedrifter så nye forretningsmuligheter, gjerne i tider preget av omstilling. Ikke minst i disse dager er det viktig å skape ekstra gode vilkår for nyskaping. Derfor hilser jeg dette initiativet velkommen, sier ordfører Harald Furre i Kristiansand.

Også industrien og bankene på Sørlandet har omfavnet ideen om et veksthus og bidrar økonomisk til å realisere det. DNB, Nordea og Sparebanken Sør støtter veksthuset, det samme gjør National Oilwell Varco, Skeie Technology, MHWirth og Cameron.

Vi må dessverre ta avskjed med mange veldig flinke medarbeidere. Om vi kan bidra til at noen av dem får anledning til å finne på noe nytt, så er det bra for dem og bra for landsdelen. Til syvende og sist vil vi alle nyte godt av det, sier administrerende direktør Tor Henning Ramfjord i National Oilwell Varco Norway.

Administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen i GCE NODE roser både de offentlige og private aktørene som nå stiller opp for en bransje i sterk omstilling.

Jeg er glad for at så mange gode krefter bidrar til å dempe den negative effekten av den kraftige omstillingen som mange av våre bedrifter nå står midt oppi. Jeg ser fram til at dette huset fylles av innovative mennesker som kan skape noe nytt de og andre kan leve av, sier Ellingsen.

SLIK FUNGERER DET:

 1. Forslag til nye forretningsideer mottas via nett, telefon eller i møter. Det er ikke nødvendig å komme med en omfattende beskrivelse av teknologi og markedspotensial. En preinkubator er i utgangspunktet et lavterskeltilbud. Se mer informasjon på www.innoventussor.no

 2. Idehaver tilbys kontorplass i miljøet på Lumber for å bearbeide og beskrive ideen før opptaksvurdering til preinkubatoren.

 3. En komité vurderer opptak i preinkubatoren. En grov vurdering av marked, skalerbarhet, og innovasjonshøyde vil ligge til grunn for opptaket. Ikke-kvalifiserte ideer siles ut, gjerne med forslag til alternative muligheter for å gå videre med ideen. Det legges vekt på en seriøs og åpen diskusjon med idehaver.

 4. Med opptak i preinkubatoren følger tilbud om gratis kontorplass i gründermiljøet og et antall konsulenttimer fra kvalifiserte rådgivere. I utgangspunktet ser man for seg et opphold på tre måneder, med en mulighet for forlengelse med ytterligere tre måneder dersom prosjektet er av en karakter som krever mer tid.

 5. Utfallet av evalueringen kan være:


a) Prosjektet anbefales opptatt i inkubator hos Innoventus Sør.
b) Prosjektet anbefales videreført, men bør tas videre av andre partnere.
c) Prosjektet vurderes som ikke kvalifisert i denne omgang. Det gis råd til idehaver om hvordan prosjektet eventuelt kan bearbeides, eller forslag til hvilken instans som kan hjelpe til videre.


DISSE STØTTER VEKSTHUSET:

 • Vest-Agder fylkeskommune

 • Kristiansand kommune

 • National Oilwell Varco

 • Skeie Technology

 • MHWirth

 • Cameron

 • DNB

 • Nordea

 • Sparebanken Sør

 • GCE NODE

 • Innoventus Sør


Prosjektet er i første omgang finansiert for drift i et år.
facebook