Medlemsnytt
Prosjektleder Anne Torunn Hvideberg i Digin

Etablerer ny IT-pris

13.01.2015 | Tekst: Sparebanken Sør/Digin, foto: Digin
Sparebanken Sør og Digin står bak en ny innovasjonspris som skal løfte frem nyskapende IT-løsninger fra Sørlandet.
- Et offensivt og kreativt IT-miljø er svært viktig for utviklingen av næringslivet på Sørlandet. Formålet med denne nye prisen er å synliggjøre nyskaping innen IT i Agder, sier markedssjef i Sparebanken Sør, Per Anders Ropstad.

Sparebanken Sør og Digins innovasjonspris vil for første gang deles ut på Digitalkonferansen 18. mars. Nå jaktes det på gode kandidater til prisen.  Digitale tjenester, produkter eller konsepter kan nomineres. For å kunne motta utmerkelsen må en virksomhet eller enkeltperson ha utviklet nye, innovative løsninger, eller ha tatt i bruk eksisterende løsninger på en ny og innovativ måte.

- Vi ser etter kreative prosjekter som representerer noe nytt, er nyttig og nyttiggjort, sier prosjektleder Anne Torunn Hvideberg i Digin. Mottakere av prisen må også være tilknyttet Agder.

- Vi vet det utvikles nyskapende og kreative digitale løsninger i næringslivet på Sørlandet, men det er mange gode prosjekter som fortjener langt mer oppmerksomhet enn de får i dag. Fristen for å melde på kandidater er 15. februar. Vi håper på mange gode søknader, sier Hvideberg.

I tillegg til heder og ære får vinneren av innovasjonsprisen med seg 50 000 kroner i premiepenger. Planen er i første omgang at prisen skal deles ut hvert år i perioden 2015-2018.

Kontaktpersoner:
Anne Torunn Hvideberg, prosjektleder i Digin – tlf. 909 87 098
Per Anders Ropstad, markedssjef i Sparebanken Sør – tlf. 98281665

Kontakt oss gjerne om du ønsker mer informasjon om innovasjonsprisen.

Fakta om Sparebanken Sør og Digins innovasjonspris

  • Prisen er etablert av Sparebanken Sør og Digin.

  • Den deles ut for første gang under Digitalkonferansen 18. mars.

  • Vinneren av innovasjonsprisen mottar 50 000 kroner i premiepenger.


Fakta om Digin

  • Digin er en av Norges største IT-klynger

  • Digin representerer 1150 ansatte i 67  innovative virksomheter

  • Digin har som mål å være en vekstkraftig og attraktiv IT-klynge i Europa innen 2025.


Fakta om Sparebanken Sør

  • Banken har om lag 40 filialer i Agder og Telemark, og sysselsetter cirka 450 årsverk.

  • Sparebanken Sør er Norges femte største norskeide bank.

facebook