SPENN

Endelig på plass i arbeidslivet

24.08.2015 | Heidi Ditlefsen, Foto: Kjell Inge Søreide
Eivor Mathilde Raudstein er hundre prosent ufør, men likevel i jobb. Hun grep sjansen hun fikk hos attføringsbedriften Avigo i Lillesand.
Hverdagen min er blitt mye bedre etter at jeg begynte her. Jeg holder meg i aktivitet, yter noe og er omgitt av folk som bryr seg, sier Raudstein.

34-åringen fra Fevik begynte i halv stilling i resepsjonen hos Avigo i februar. Her er hun sekretær for de ansatte og bedriftens ansikt utad, en stor utfordring for en person som sliter med angst.

– Eivor er en stor ressurs. Hun holder orden og har systematisert det meste, skryter daglig leder i Avigo, Monica Grimstad.

– Å holde orden på alt og alle passer bra for meg som har en tvangslidelse, sier Raudstein med et smil.

Få folk i arbeid

Raudstein er et godt eksempel på hva Avigo gjør: Få folk ut i arbeid. Hvert år er 400–500 mennesker innom Avigo på kurs og ulike kvalifiseringstiltak for arbeidsmarkedet. NAV er største kunde og står for rundt 40 prosent av en årlig omsetning på 50 millioner kroner.

Avigo samarbeider med store bedrifter som Ikea, Asko og dørprodusenten Scanflex, men også med små og mellomstore bedrifter i Lillesand, Birkenes, Grimstad og andre nærliggende kommuner.

– Vi har praksisplasser for de som trenger jobbtrening. Om arbeidsgiver er fornøyd blir det ofte sommerjobb og kanskje en deltidseller heltidsstilling, sier Grimstad.

Avigo driver barnehage og butikken Allehaande i Lillesand sentrum. Selskapet selger også økologisk mat, driver kantine og har eget verksted for montering og tredesign. Barnehagen og butikken drives hundre prosent kommersielt, men brukes også til å gi personer fagbrev innen salg og service og som barne- og ungdomsarbeider.

Mange får også avklart restarbeidsevne og gis nyttig arbeidserfaring her.

– Felles for all virksomhet er at den skal være markedsrettet og gi relevant arbeidstrening som kan brukes ellers i arbeidslivet, sier Monica Grimstad.

Satser økologisk

Som følge av økt konkurranseutsetting av attføringstjenester, må Avigo nå omstille seg. Høsten og vinteren er blitt brukt til grundige analyser. Noen virksomheter utvides, andre kuttes. Et av områdene det skal satses mer på, er økologisk mat gjennom Avigo Grønnmat. Avigo er allerede den største leverandøren av økologiske tørrvarer, frukt og grønt i Agder og Telemark. Planen er å utvide med flere lokale produsenter, blant annet av kjøtt. Avigo Grønnmat leverer både til private og bedrifter.

Avigo vil også satse mer på bransjer som preges av mye ufaglært arbeidskraft. Deltakere som ønsker seg til disse bransjene, skal bli bedre rustet for utfordringene de møter.

– Vi skal gi folk mer arbeidstrening før de går ut i bedriften. Skal de jobbe i en butikk gjør vi en del av opplæringen herfra i forkant, sier Grimstad.

Kontakt med øvrig næringsliv

Hun er opptatt av at Avigo skal være markedsrettet og gi god arbeidstrening. Det deltakerne lærer skal ha god overføringsverdi til det ordinære arbeidslivet.

For å holde kontakten med næringslivet inviterte virksomheten sist vinter lokale næringslivsfolk til en idémyldring om hva noen tomme lokaler i bedriften kunne best brukes til.

– Som følge av et av forslagene har vi valgt å investere i en maskin for overflatebehandling av tre. Dette blir en helt ny virksomhet for oss. Her kan kunder få ferdig grunnet utvendig eller innvendig kledning. De kan til og med få første strøk ferdig påført, slik at de kun trenger å male ett strøk etter at kledningen er satt opp, sier Grimstad.

Eivor Mathilde Raudstein er takknemlig for muligheten hun har fått hos Avigo, og håper flere med liknende utfordringer får sjansen til å jobbe. Raudstein vet om mange i samme situasjon som ønsker å jobbe, som er ressurssterke, men som sliter psykisk og mangler høyere utdanning. For henne betyr jobben fryktelig mye:

– Først nå, i en alder av 34 år, føler jeg at jeg kan klappe meg selv på skulderen og si at jeg har gjort en god jobb. Hos Avigo har jeg fått tillit og anerkjennelse. Det betyr alt, sier hun. ˜
facebook