En staut og lyttende Thomas Langeland har gått bort

03.08.2015 | Anita S. Dietrichson
Det var et sjokk, da vi lørdag kveld fikk vite at Avinorsjef Thomas Langeland har gått bort på en slik tragisk måte. Våre tanker og store medfølelse går først og fremst til familien, men også til kollegaer i Avinor.
Thomas Langeland har vært et betydningsfullt medlemsnytt,aktuelt i Næringsforeningen som i stor grad har bidratt til en viktig utvikling av infrastrukturen i regionen. Gjennom samarbeidet i Kjevikutvalget , og hans evne til å lytte til behovene fra næringslivet, har vi lært Thomas å kjenne som en person som har vært oppriktig interessert i å dyrke fram en moderne og attraktiv flyplass. Gjennom sin rolige og lyttende framferd har han klart den gode balansen med det å være lojal til Avinor sine beslutninger og samtidig ivareta og arbeide for næringslivets krav og forventninger.

Kjevik har, under Thomas Langeland sin tid utviklet seg til en god flyplass. For næringslivet har Kjevik vært en viktig brikke for infrastrukturen. Vi har samarbeidet i flere prosjekt, siste gang gjennom en omfattende brukerundersøkelse for å behovsprøve tilbudet for næringslivet knyttet til flyruter, destinasjoner og flyselskap. Resultatene fra undersøkelsen var denne høsten planlagt å skulle operasjonaliseres til konkrete handlinger.

Da vi snakket med ham under Tall Ships Races i Kristiansand var han tydelig i sine ambisjoner og ønsker, og trakk spesielt fram saker som vei til Kjevik, cargo-utviklingen, og nye flyruter og destinasjoner til utlandet som viktige strategiske satsingsområder.

Våre tanker går i dag til familien og hans nærmeste.

 
facebook