SPENN

En rød tråd på A3

13.01.2016 | Deloitte
Hvordan sikre gjennomføringen av strategien?
De fleste ledere har nok deltatt på en strategisamling hvor man har formulert fine visjoner og mål som til slutt ender opp i et omfattende strategidokument som vanskelig lar seg gjennomføre. Ofte er ikke innholdet i strategidokumentet tilstrekkelig forankret hos de involverte. Videre mangler det en rød tråd fra den langsiktige visjonen til de kortsiktige aktiviteter i handlingsplanene.

Kjenner du deg igjen i noe av dette, kan strategiverktøyet Hoshin Kanri være noe for din virksomhet. Verktøyet kommer opprinnelig fra Toyota og Leanfilosofien og betyr «kompasset/retningen mot stjerna og metode for gjennomføring».

Hoshin-metoden skal sikre en involverende strategiprosess hvor retningen kommer fra øverste ledelse, men svaret på «sånn gjør vi det» må komme nedenfra og opp. Strategi handler om å ta noen valg. En Hoshinstrategiplan skal få plass på ett A3 ark og tvinger oss dermed til å prioritere i strategien vår. En Hoshin-plan er et årlig planleggingsverktøy som linker langsiktig visjon til kortsiktige aktiviteter. Verktøyet er et godt styrings- og rapporteringsverktøy for daglig leder på styremøter.

Marianne T. Fenger og Deloitte Sørlandet har gjennomført en rekke strategiprosesser med utgangspunkt i dette verktøyet.

Tilbakemeldingene fra bedriftene er blant annet: «Styret vårt likte å få statusoppdatering i dette formatet », «godt å gå fra et 75 sider strategidokument til alt på ett A3-ark» og «motiverende å se at vi klarer å gjennomføre de målene vi har satt oss».
facebook