En av statsbudsjettets vinnere på Sørlandet

07.10.2015 | May Baagøe Broughton
Regjeringen foreslår 15 millioner til utbygging og renovering av Arkivbygningen.
- En gledelig nyhet som gjør at vi kan starte den lenge planlagte og nødvendige utvidelsen for vår virksomhet uttaler direktør Audun Myhre.

Myhre er meget tilfreds med at Regjeringen opprettholder sitt løfte fra valgkampen og bevilger de nødvendige 15 millioner kroner de trengte for å få fullfinansiert planene for renovering og utbygging av Arkiv-bygningen.

- Det gjør at vi endelig kan igangsette våre planer for å bygge et senter for «Større rom for menneskeverd», sier Myhre videre
Når det gjelder ordinære driftsmidler, er de ikke fornøyd. I deres søknad til departementet ba Stiftelsen Arkivet om en økning på kr 1.500.000,- for å utvikle «Norsk senter for krigsseilerhistorie» med et faglig formidlings- og dokumentasjonsarbeid omkring krigsseilernes historie. Dette er ikke foreslått i det fremlagte budsjettforslaget, noe som betyr at de vil fortsette deres arbeid mot Stortinget for å få dette med før statsbudsjettet for 2016 endelig vedtas.
facebook