Alle venndøler har en far, tante, onkel, bestemor eller bror som har jobbet på Hunsfos Fabrikker. Investorene gikk sammen om å kjøpe konkursboet Hunsfos Fabrikker: Helge Ulstein (f.v), Agnar Espegren, Terje MangsethTrygve Aas, Inge Paulsen og Tor Gustav Drivenes

Drømmestart

16.02.2015 | Atle Christiansen
Gründerne bak Hunsfos Næringspark har fått den starten de ikke våget å håpe på.
- Jeg hadde ikke trodd det skulle bli så populært. Til å begynne med var planen å få inn så mange interesserte leietakere at vi ikke tapte penger på investeringen, men nå etableres det nesten en ny bedrift i parken ukentlig, sier Inge Paulsen, som eier Hunsfos  Næringspark AS sammen med Tore Gustav Drivenes, Helge Ulstein, Trygve Aas, Terje Mangseth og Agnar Espegren.

Investorene overtok området i mars 2012. Næringsparken åpnet 22. august samme år – med én leietaker. Men investorene la fram dristige planer om 250 nye arbeidsplasser på Hunsøya i løpet av en femårsperiode. Allerede i fjor var det over 300 arbeidsplasser knyttet til næringsparken. Nå er 50 bedrifter etablert i parken, 38 av dem kommer  fra Vennesla og 12 fra Kristiansand og andre steder på Sørlandet.

[caption id="attachment_605" align="alignnone" width="800"] Bygningene på Hunsøya er fra ulike tidsepoker og gir mange muligheter for næringsparken.[/caption]

Til salgs
Alle i Vennesla har en far, onkel, tante eller bestefar som har jobbet på Hunsfos  Fabrikker. Papirfabrikken ble etablert en gledens dag i 1886, og fra da av var den bygdas viktigste arbeidssted. Men i 2011 gikk hjørnestensbedriften konkurs. Et langt kapittel i norsk industri- og fabrikkhistorie var forbi. Tilbake stod minnene, papirmaskinene, 100 mål tomt, rundt 70 000 kvadratmeter bygningsmasse og over 100 mennesker uten jobb.

Hunsøya var til salgs. Fabrikk og fabrikkområde kunne like gjerne havne i hendene på en kjøpergruppe fra Oslo, Stavanger eller utlandet. Til og med kristiansandere kunne finne på å by på etterlatenskapene og tomta til den sagnomsuste papirfabrikken.

Men så satt altså disse venndølene og telte på fingrene, kontantbeholdningen og mulighetene for å håndtere et større lån. Drivenes eide allerede halvparten av Hunsøya og var klar for å kjøpe resten. Mangseth kunne ikke kjøpe alene, men han kunne gå sammen med noen. Ulstein hadde nok vært i banken og spurt om råd, og derfra hadde han de klarsignaler han trengte.

Etter mye hit og dit finner venndølene sammen. De legger 23 millioner kroner på bordet og overtar de nedlagte fabrikkbygningene, som utgjør omkring halvparten av øya. Investorene etablerer  Hunsfos Næringspark AS. Planen er å leie ut bygningsmasse til lagerplass og industriformål. Skjønt, det var 2012-planen. Tidene endrer seg.

– Visjoner og planer endres underveis. Det jeg så for meg da vi kjøpte, har endret seg. Fabrikklokalene viste seg å være lite egnet til lager og produksjon, men til andre ting. Bygningene er fra ulike tidsepoker og gir mange spennende muligheter, men de er uhensiktsmessige til bruk som lager og produksjonslokale. Det må bli noe annet, sier Terje Mangseth.

(forsidehenvisning): Nytt liv på Hunsøya (Overskrift og ingress): Drømmestart for ny næringspark Gründerne bak Hunsfos Næringspark har fått den starten de ikke våget å drømme om. TEKST: ATLE CHRISTIANSEN FOTO: KJELL INGE SØREIDE – Jeg hadde ikke trodd det skulle bli så populært. Til å begynne med var planen å få inn så mange interesserte leietakere at vi ikke tapte penger på investeringen, men nå etableres det nesten en ny bedrift i parken ukentlig, sier Inge Paulsen, som eier Hunsøya Næringspark AS sammen med Tore Gustav Drivenes, Helge Ulstein, Trygve Aas, Terje Mangseth og Agnar Espegren. Investorene overtok området i mars 2012. Næringsparken åpnet 22. august 2012 og hadde 1 leietaker. Men investorene la fram dristige planer om 250 nye arbeidsplasser på Hunsøya i løpet av en femårsperiode. Allerede i fjor var det over 300 arbeidsplasser knyttet til næringsparken. 50 bedrifter er etablert i parken, 38 av dem kommer fra Vennesla og 12 fra Kristiansand og andre steder på Sørlandet. Alle i Vennesla har en far, onkel, tante eller bestefar som har jobbet på Hunsfos Fabrikker. Papirfabrikken ble etablert en gledens dag i 1886, og fra da av var den bygdas viktigste arbeidssted. Men i 2011 gikk hjørnestensbedriften konkurs. Et langt kapittel i norsk industri- og fabrikkhistorie var forbi. Tilbake stod minnene, papirmaskinene, 100 mål tomt, rundt 70 000 kvadratmeter bygningsmasse og over 100 mennesker uten jobb. Hunsøya var til salgs. Fabrikk og fabrikkområde kunne like gjerne havne i hendene på en kjøpergruppe fra Oslo, Stavanger eller utlandet. Til og med kristiansandere kunne finne på å by på etterlatenskapene og tomta til den sagnomsuste papirfabrikken. Men så satt altså disse venndølene og telte på fingrene, kontantbeholdningen og mulighetene for å håndtere et større lån. Drivenes eide allerede halvparten av Hunsøya og var klar for å kjøpe resten. Mangseth kunne ikke kjøpe alene, men han kunne gå

Næringsklynge
Hunsøya er under regulering og investorene ser for seg at øya blir mer enn en håndverkerpark.

– Vi er allerede i ferd med å bli en mangfoldig næringsklynge, sier Mangseth.

Kompanjongene tror det lar seg gjøre å bygge opp en sterk nærings- klynge med både håndverksbedrifter og kompetansebedrifter på Hunsøya. Storstilt utvikling av kompetansebedrifter vil være noe helt nytt for Vennesla.

– Næringsparken skal være åpen for alle. Hunsøya gir nye muligheter for landsdelen. Folk skal ikke komme til et gjerde, slik de gjorde i gamle dager da fabrikken holdt til her. Dette skal være en håndverker- og næringsklynge der bedriftene spiller hverandre gode, sier Helge Ulstein.

Ny byggevareforretning  
Byggi Hunsfos hadde ikke blitt etablert hvis det ikke var for Hunsfos Næringspark. Initiativet til byggevareforretningen kom fra investorene i næringsparken. Trygve Aas og Helge Ulstein kontaktet Torstein Jortveit og spurte om han ville starte butikk på Hunsøya.

– Vi er kjempefornøyd med plasseringen. Omsetningen har vært langt over budsjett både i 2013 og 2014. Det har nok vært et behov for denne typen butikk i bygda, sier Jortveit, som er daglig leder og eier av byggevareforretningen Byggi Hunsfos som omsatte for 16 millioner kroner i 2013 og 23 millioner i fjor.

Jortveit var aldri i tvil da han ble spurt om å starte byggevareforretning på Hunsøya. Arne Ekeberg og Bjørn Linjord ble med på eiersiden og Byggi Hunsfos åpnet i mars 2013. Byggevareforretningen er knyttet til Optimera-kjeden og har tilført seks nye arbeidsplasser til Vennesla.

– Fordelen med Hunsøya er at den er sentralt plassert, tilbyr enkel parkering og har plass til mange og store varer. Her får håndverkerne alt de trenger. Sammen bygger vi et faglig sterkt miljø, og vi bygger videre på Venneslas tradisjoner som en håndverkerbygd, sier Jortveit.

Han regner med å ansette en ny medarbeider til butikken på Hunsøya i løpet av året. Men enda viktigere for Jortveit og hans kolleger er planen om å etablere enda et byggevarehus. Byggi Randesund åpner til påske.

Store vyer
I tillegg til tradisjonelle håndverkerbedriftene, har oljeleverandørbedriftene NOV og MHWirth leid lokaler i parken. I det nyrestaurerte verkstedbygget er det til nå samlet 32 bedrifter i flunkende nye kontorlokaler, blant annet arkitekt, bank, eiendomsmegler, revisor og regnskapsfører. Håndverkerklynga er i ferd med å bli noe langt mer enn en håndverkerklynge.

– Vi hadde store vyer, men parken er blitt enda større, sier Agnar Espegren.
facebook