Daglig leder i Igland Garasjen, Dag Erik Heier. Foto: Camilla Hovstø.

Drar nytte av UiA-kurs

14.02.2020 | Margrethe Saga
For Igland Garasjen var første del av UiA-kurset "Ledelse i en digital tid" en nyttig opplevelse. Nå gleder de seg til fortsettelsen.
Bedriften hadde to ansatte med på "Digitalisering i forbedringsarbeidet", som er første bolk av totalt fire i kurset "Ledelse i en digital tid" i regi av UiA og Næringsforeningsalliansen. Ansvarlig for kurset var Dag Håkon Olsen, professor ved Institutt for informasjonssystemer ved UiA.

- Vi opplevde dette som en nyttig faglig oppdatering. Vi har det siste halvåret jobbet mye med prosesskartlegging og prosessforbedringer, så dette kurset passet derfor veldig bra inn i vårt daglige arbeid. Det var også nyttig å bli introdusert for prosesskartleggingsverktøy som vi har tatt i bruk i egen virksomhet, forteller Dag Erik Heier, daglig leder i Igland Garasjen.

Han trekker frem erfaringsdeling som en viktig del av kurset.

- Vi synes det var mye god læring i å jobbe i grupper, og gruppenes presentasjoner på gruppesamlingene. Det var mye å lære av andres erfaringer.

For Igland Garasjen har deler av arbeidet som ble lagt ned i undervisningen allerede blitt implementert i bedriften.

- Vi var heldige og skrev prosjektoppgaven med utgangspunkt i egen bedrift. Denne oppgaven er en del av underlaget for vårt interne arbeid med å bli mer prosessorientert.  En konkret konsekvens av dette er at vi har fire nye stillinger som prosessledere i bedriften, sier Heier, som ser frem til å delta på de resterende kursbolkene.

- Vi tror det er en fin måte å oppdatere seg på og samtidig gir det en fin mulighet til å utvide nettverket. Vi synes dette har vært en god erfaring.
facebook