Medlemsnytt
Prosjektleder Anne Torunn Hvideberg og styreleder John Lennart Krohn i Digin.

Digin nedbemanner fra høsten

02.07.2015 | Digin
Digin kutter i administrasjonen fra og med høsten. – Det stiller større krav til innsats fra bedriftene, sier styreleder John Lennart Krohn.
Som følge av et varsel fra Skatt Sør om mulig etterbetaling av merverdiavgift, har styret i Digin besluttet å kutte kostnader, står det på Digns nettsider.

Digin er en av Norges største IT-klynger. Den består av rundt 60 små og mellomstore IKT-bedrifter på Sørlandet. Gjennom Digin går bedriftene sammen for å løse store oppgaver for krevende kunder.

Mange av Digins medlemsnytt,aktueltsbedrifter er små og spesialiserte. De er gjerne enere eller blant de beste i sin nisje. Men det er mye de ikke kan. I møte med store bedrifter med sammensatte IKT-utfordringer, må disse enerne finne sammen for å kunne løse hele oppdraget.

- Vår advokat mener vi har en god sak, men vi må likevel opptre ansvarlig og kutte kostnader for å gi oss selv handlingsrom dersom det viser seg at vi må etterbetale et beløp til skattemyndighetene, sier Krohn.

Prosjektleder Anne Torunn Hvideberg vil være engasjert i en 30 prosent stilling, med noe bistand fra kommunikasjonsrådgiver Arne Roger Janse, inntil moms-saken er avklart.

- Dette betyr at vi trenger all mulig bistand og hjelp fra dere i Digin-bedriftene for å opprettholde trykket i klynga. Bruk hverandre, bidra inn i faggruppene, meld deg som arrangør av frokostmøter, delta i fagsatsinger og prosjekter. Vær med på å løfte betydningen av IT-bransjen fremover, oppfordrer Hvideberg.

- Mange er allerede sterkt engasjert i klynge-samarbeidet. Det er vi både takknemlig for og avhengig av. Dere er viktige medspillere til at vi er kommet dit vi er i dag! Vi har oppnådd mye. Blant annet har vi fått opp flere fagsatsinger, samarbeid har utviklet seg og nye konstellasjoner er etablert. Dette skal vi bygge videre på, sier Hvideberg.

- Vi må vise at vi står enda sterkere sammen nå. Styret vil også engasjere seg mer i det daglige arbeidet. Høsten blir spennende og viktig for Digin, sier Krohn.
facebook