Medlemsnytt
Prosjektleder Anne Torunn Hvideberg og styreleder John Lennart Krohn i Digin.

Digin nedbemanner fra høsten

02.07.2015 | Digin
Digin kutter i administrasjonen fra og med høsten. – Det stiller større krav til innsats fra bedriftene, sier styreleder John Lennart Krohn.
artikkelen fortsetter under annonsen
Adv. Tofte
Som følge av et varsel fra Skatt Sør om mulig etterbetaling av merverdiavgift, har styret i Digin besluttet å kutte kostnader, står det på Digns nettsider.

Digin er en av Norges største IT-klynger. Den består av rundt 60 små og mellomstore IKT-bedrifter på Sørlandet. Gjennom Digin går bedriftene sammen for å løse store oppgaver for krevende kunder.

Mange av Digins medlemsnytt,aktueltsbedrifter er små og spesialiserte. De er gjerne enere eller blant de beste i sin nisje. Men det er mye de ikke kan. I møte med store bedrifter med sammensatte IKT-utfordringer, må disse enerne finne sammen for å kunne løse hele oppdraget.

- Vår advokat mener vi har en god sak, men vi må likevel opptre ansvarlig og kutte kostnader for å gi oss selv handlingsrom dersom det viser seg at vi må etterbetale et beløp til skattemyndighetene, sier Krohn.

Prosjektleder Anne Torunn Hvideberg vil være engasjert i en 30 prosent stilling, med noe bistand fra kommunikasjonsrådgiver Arne Roger Janse, inntil moms-saken er avklart.

- Dette betyr at vi trenger all mulig bistand og hjelp fra dere i Digin-bedriftene for å opprettholde trykket i klynga. Bruk hverandre, bidra inn i faggruppene, meld deg som arrangør av frokostmøter, delta i fagsatsinger og prosjekter. Vær med på å løfte betydningen av IT-bransjen fremover, oppfordrer Hvideberg.

- Mange er allerede sterkt engasjert i klynge-samarbeidet. Det er vi både takknemlig for og avhengig av. Dere er viktige medspillere til at vi er kommet dit vi er i dag! Vi har oppnådd mye. Blant annet har vi fått opp flere fagsatsinger, samarbeid har utviklet seg og nye konstellasjoner er etablert. Dette skal vi bygge videre på, sier Hvideberg.

- Vi må vise at vi står enda sterkere sammen nå. Styret vil også engasjere seg mer i det daglige arbeidet. Høsten blir spennende og viktig for Digin, sier Krohn.
facebook