SPENN
Nina Schei Ledang, Kjøp i Vennesla, og næringsrådgiver Torgeir Haugaa i Vennesla kommune.

Det svinger i Vennesla

16.02.2015 | Eirik Vigsnes
85 nye virksomheter ble etablert i Vennesla i fjor og flere kommer i år. Pilene peker nemlig oppover.
Det er moro å jobbe med næringsutvikling i en kommune hvor det er så mye på gang. Folketallet vokser, nye bedrifter og butikker kommer til og optimismen råder, sier Torgeir Haugaa i Vennesla kommune og Nina Schei Ledang i næringsforeningen Kjøp i Vennesla.

For en tid tilbake opplevde Haugaa alle kommunale næringsrådgiveres drøm: Å få telefon fra en gründer som ønsket å bygge en stor bedrift i kommunen. Stemmen i den andre enden lurte på om Vennesla kunne skaffe plass til et gigantisk anlegg for datalagring. Det vil bety milliard-investeringer og mange nye arbeidsplasser.

– Det er den mest spennende telefonen jeg har fått i mine 25 år i bransjen. Først lurt jeg på om det var for godt til å være sant. Men etter hvert skjønte jeg at dette var alvor. Kommunen handlet raskt og tilbød 400 mål tomt til et slikt anlegg på Støleheia. Nå arbeider initiativtakerne med å skaffe kundegrunnlag for anlegget. Vi har stor tro på at etableringen kommer, sier Haugaa.

Venneslas fortrinn er stor tilgang på elektrisk kraft, datakabel til kontinentet, sentral beliggenhet i forhold til bysenter, havn og flyplass.

Industri og håndverk.
Mange har fått øynene opp for Vennesla, som rundet 14 000 innbyggere i fjor og forventes å vokse raskt de neste ti årene. Ifølge Haugaa etableres det flere bedrifter i Vennesla enn landsgjennomsnittet, målt etter innbyggertall. Utbyggingen på Hunsøya etter Hunsfos-konkursen er bare noe av forklaringen. På konkursstatistikken ligger kommunen under snittet.

I dag er det over 4300 arbeidsplasser i privat og offentlig virksomhet Vennesla. Nesten hver tredje arbeidsplass er innenfor industri og byggevirksomhet. Tradisjonsrike industribedrifter som Norsk Wallboard (Huntonit) og Vigeland Brug holder stand. En skog av store og små håndverkerbedrifter leverer tjenester til hele regionen.

– Vennesla er kjent for å fostre dyktige håndverkere og de har utvilsomt bidratt til å gi kommunen et godt omdømme. De er attraktive som arbeidskraft og er gode på å skape egne virksomheter, sier Haugaa.

Lite byråkrati.
For å tiltrekke seg nye bedrifter er Vennesla raske på labben når det kommer henvendelse om å etablere ny næringsvirksomhet. Ved siden av levekår har næringsutvikling fått topp prioritet i det kommunale saksapparatet.

– Vi legger vekt på rask respons og effektiv saksbehandling. Gründerne skal møte en kommune som legger forholdene til rette for næringslivet, sier Haugaa.

Bomiljø er også viktig. De siste årene er det åpnet flere store boligområder og i dag er det god tilgang

på tomter, leiligheter og boliger til priser som jevnt over ligger under nivået i Kristiansand. Vennesla har dessuten styrket tilbudet innen skole, helse og kultur.

– Vennesla er i endring. Vi har fått et av landets flotteste kulturhus. Vi satser mer enn de fleste på skole og barnehage og har en legevakt mange kommuner misunner oss. Vår største utfordring nå er å sikre areal til ny næringsutvikling sentralt i Vennesla, sier Haugaa og Ledang.

 
facebook