SPENN

"Den perfekte storm"

07.01.2016 | Arne Chr. Haukland, Head of DNB Brasil
Brasil går en usikker fremtid i møte.
Landet er ikke bare rammet av kraftig fall i råvarepriser, svakere valuta og tidenes største korrupsjonsskandale linket til Petrobras. Brasil er også rammet av den største politiske krisen på lang tid.

Økonomien er blitt rammet av flere faktorer, men en sentral utløsende faktor har vært fallet i råvarepriser globalt. Brasil er en av de største råvareeksportører på verdensbasis og fallet rammer derfor særlig hardt. Svekkelsen av kinesiske økonomi slår således rett inn i Brasiliansk økonomi. Landet sliter også med en rekke innenlandske utfordringer som tungrodd skatteinnkreving, høye pensjonskostnader, lave investeringer i og dårlig infrastruktur og så videre. Økende inflasjon og allende forbruker- og investortillitt har forsterket fallet ytterligere. I tillegg har både innsparingene som Petrobras gjør gjennom reduserte investeringer og korrupsjonsskandalen som rammer sentrale aktører i Brasiliansk næringsliv bidradd til at forventningene til årets vekst er nede på minus tre prosent. Inflasjonen forventes å nå nesten ti prosent for 2015. Også for 2016 forventes betydelig negativ vekst og høy inflasjon. Usikkerheten i Brasiliansk økonomi har bidradd til at flere internasjonale ratingbyråer har nedgradert landet de siste månedene.

Mange investorer og utenlandske selskaper er rammet av den kraftige svekkelsen i brasilianske real mot den amerikanske dollaren. Den har svekket seg hele 40 prosent hittil i år. Til sammenligning har norske  kroner svekket seg 16 prosent mot amerikanske dollar.
facebook