Advokat Leif Oscar Olsen og advokat Hans Erdvik fra Advokatfirma Tofte signerer samarbeidsavtale, her flankert av Anita Dietrichson og Odd-Arild Skonhoft i Næringsforeningen.

Blir ny hovedsamarbeidspartner i Næringsforeningen

28.06.2018 | Tekst: May Baagøe Broughton
Advokatfirma Tofte DA har signert hovedsamarbeidsavtale med Næringsforeningen for to år.
Advokatfirma Tofte DA er Sørlandets største advokatkontor med til sammen 18 advokater, to advokatfullmektiger og fem kontormedarbeidere.

- Vi gleder oss til dette samarbeidet, og håper vi vil kunne yte vårt til å realisere foreningens mål om å skape Norges mest attraktive næringsregion. Vi synes Næringsforeningen de senere år har blitt en solid og spennende aktør for næringslivet og vi oppfatter at Næringsforeningen og deres medlemsmasse samsvarer godt med det forretningssegmentet vi arbeider i. Vi vurderer derfor Næringsforeningen som et naturlig arena for vår deltagelse og videre utvikling, sier Leif Oscar Olsen i Advokatfirma Tofte DA.

Samarbeidsavtalen trer i kraft 1. juli 2018.

Firmaet holder til i Havnekvartalet, og jobber mot de fleste bransjer som er representert på Sørlandet, som industri, varehandel, servicenæringer, utdanning og reiseliv. Firmaet har også betydelige oppdrag for offentlige virksomheter, blant annet gjennom rammeavtaler med samfunnsaktører som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Nye Veier, Statnett og Agder Energi. I tillegg yter de bistand til privatklienter innen de fleste rettsområder.

Firmaet er også tilknyttet advokatnettverket Eurojuris Norge og Eurojuris International. Dette nettverket består av 17 selvstendige advokatkontorer i Norge, samt cirka 600 samarbeidende advokatfirmaer med over 6 000 advokater i resten av verden, hovedsakelig i Europa.

Tett samarbeid med UiA

Olsen trekker fram Næringsforeningens tette samarbeid med UiA som en ytterligere faktor for å signere hovedsamarbeidsavtale.

- Vi ser positivt på foreningens tette samarbeid med UiA, og vi har allerede et godt og utstrakt samarbeid med universitetet. Vi er blant annet sponsor for Handelshøyskolens frokostseminarer, og vi har for lengst etablert en trainee-ordning for jusstudentene, samt at vi foreleser og bistår i prosedyrekonkurranse for jusstudentene på UiA, understreker Olsen.

- Hvordan vil medlemsbedriftene i Næringsforeningen merke at Advokatfirma Tofte er ny hovedsamarbeidspartner?

- Vi håper at vi kan vi kan bidra i forretningssammenheng med vår kompetanse både i møter, i seminarer og konferanser. Vi opplever for eksempel i vår daglige virksomhet at det – både for små og store virksomheter – er et stort behov for juridisk bistand knyttet til styrearbeid og i den daglige driften innen hele spekteret av rettslige problemstillinger. I tillegg  ønsker vi også at vi kan bidra med vår kompetanse internt i Næringsforeningen, enten det er med juridisk bistand til selve driften, eller ved deltakelse ressursgrupper. Utover dette håper vi å kunne bidra inn med meninger og dialog omkring by- og næringsutvikling.

Faglig tunge

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Anita S. Dietrichson, sier følgende om å få med Tofte som ny hovedsamarbeidspartner:

– Vi er strålende fornøyd med at Advokatfirma Tofte DA blir samarbeidspartner med oss. De har mye å bidra med i samarbeidet. Først og fremst faglig kompetanse overfor medlemmene våre, men også med tanke på de prioriteringer som Næringsforeningen skal ha fokus på, spesielt innen næringspolitiske saker.

Salgs- og markedsleder i Næringsforeningen, Odd-Arild Skonhoft, supplerer:

- Det er viktig for oss å ha en bred base av hovedsamarbeidspartnere der hver og en av bedriftene representerer ulike bransjer.  Partneravtalen med Tofte gir oss et mangfold i partnerne. Og det er vårt mål at Tofte  skal få full uttelling i sitt partnerskap med oss, poengterer Skonhoft.
facebook

Relaterte saker