SPENN
CEO Kjetil Hansen i Southern Marine AS.

Big Yes

20.04.2015 | Atle Christiansen, Foto: Kjell Inge Søreide
Kristiansand-baserte Southern Marine selger varer og tjenester over hele verden og har i flere år operert i flere kommuner på Sørlandet. Daglig leder Kjetil Hansen roper et rungende ja til en ny storkommune i landsdelen.
Yes, jeg er ikke tvil om at kommunesammenslåingen vil lette arbeidet for min og andres bedrifter i landsdelen. Fra mitt ståsted er det innlysende at vi må få færre og større enheter også innen offentlig administrasjon. Det gir landsdelen større slagkraft på det nasjonale nivå, sier Hansen.

Han understreker at arbeidsdagen ikke nødvendigvis endrer seg ved kommunesammenslåinger.

– Poenget er ikke min bedrift og min arbeidshverdag, men landsdelens framtid. Vi må være en stor og slagkraftig enhet for å stå sterkt mot andre byer på Østlandet og Vestlandet i framtiden, sier han.

Southern Marine driver med salg av utstyr til shipping­ og offshore­ virksomheter i tillegg til inspeksjon av skip for blant annet skipsredere, forsikringsselskaper og klassifikasjonsselskaper. Flere av Node­bedriftene er kunder hos Southern  Marine.

Stordriftsfordeler
Hansen antar at de fleste bedriftsledere vil bejuble en sammenslåing av kommunene på Sørlandet, også fordi kommunens varer og tjenester bør bli mer effektive og dermed rimeligere. Men ikke minst fordi samarbeidet på tvers av kommunegrensene kan bli betydelig bedre enn i dag når det blant annet gjelder planlegging og gjennomføring av infrastrukturprosjekter.

– Gjennom alle de årene jeg har drevet forretning, har det stadig vært oppkjøp og sammenslåinger av ymse slag i næringslivet for å oppnå effektivitet og stordriftsfordeler. Jeg er overbevist om at dette er veien å gå også for kommunene, sier Hansen.

Stå mer samlet
Han har forståelse for at den enkelte innbygger i en kommune kan vegre seg mot sammen­slåinger, men tror større kommuner er nødvendig for at landsdelen samlet sett får mer å si når nasjonale midler skal fordeles.

– Hvis ikke våre kommuner slås sammen og blir større, vil andre byer og kommuner vokse seg større enn oss, og det er ikke bare næringslivet i Søgne, Lillesand eller Kristiansand som taper på det.

Han peker på plasseringen av det nye fengselet som et typisk eksempel på at det er uheldig at landsdelen ikke står mer samlet.

– Flere ordførere kjemper for hvert sitt jorde i fengselssaken. Her klarer ikke landsdelens politikere å bli enige om å fronte et par alternativer, men går i stedet ut med ett hver. Dermed blir det vanskeligere for sentrale politikere å bestemme seg og man risikerer at fengselet legges utenom Sørlandet, sier Hansen.

Attraktiv næring
Han tror både små og store kommuner må svelge kameler og bli enige om dannelser av stor­ kommuner som gjør det mer attraktivt å bo og drive forretning i Agder.

– Det er nå engang slik at noen kommuner vil være større enn andre, men for vår landsdel gjelder det å utnytte de spesielle fasiliteter den enkelte kommune har. På den måten kan vi utnytte kapasitet og kompetanse til beste for hele regionen, sier Hansen.
facebook