SPENN
Adm. Direktør Anita S.Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Hildi Topsad i MHWirth.

Foto: Kjell Inge Søreide

HANDELSKAMMERTJENESTER

Handelskammertjenester til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Kristiansand Handelskammer
Vi utsteder ATA-Carneter (tollfrihetsdokumenter). Et ATA-Carnet gir toll- og avgiftsfri adgang ved midlertidig innførsel i andre land. Et ATA-Carnet er et internasjonalt tolldokument som muliggjør midlertidig tollfri innførsel av en rekke varer i 70 land. Carnetet erstatter andre eksport-, import- og transitteringsdokumenter.

Bekrefter varens opprinnelsessted

24.08.2015 | Arne Roger Janse
Hvert år utsteder Kristiansand Handelskammer rundt 1500 bevis på at varer produsert på Sørlandet faktisk er produsert på Sørlandet
- En rekke land krever at opplysningene i eksportdokumenter sertifiseres av et handelskammer. Sertifiseringen

av slike eksportdokumenter er en viktig rolle for Kristiansand Handelskammer, forteller administrerende direktør Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen for Kristiansandsregionen.

Nesten hver dag utstedes bevis på at varer som skal sendes ut av landsdelen er produsert her. De fleste bevisene utstedes i dag elektronisk, men fortsatt er det enkelte land, som Kina, Saudi-Arabia, Dubai og Aserbajdsjan, som krever fysiske papirer med påført stempel Chamber of Commerce.

Blant kundene som ofte har behov for opprinnelsesbevis er MHWirth. leverandøren av boreustyr, -systemer og -tjenester kan ha mange forsendelser i løpet av en måned, som alle krever papirer stemplet av handelskammeret før varene kan sendes, som regel via Kristiansand Havn.

– Vi har kunder i flere land som fortsatt krever fysiske papirer vedlagt forsendelsen. Det betyr at jeg ofte er innom for å få stemplet papirene. Jeg er derfor godt kjent med Handelskammeret og Næringsforeningen. Selv om jeg helst ordner

papirene elektronisk, går det alltid veldig ekspeditt å få stemplet alt, sier Hildi Kleveland Topstad som jobber med logostikk i MHWirth.

Også Voss Water på Iveland sender varer til en rekke land rundt omkring i verden, og må ofte ta turen til Kristiansand med papirer som skal stemples.

– De fleste mottakerlandene våre krever et opprinnelsesbevis stemplet både på pakksedler og fakturaer. For enkelte land er reglene veldig komplisert. For eksempel må all eksportpapirer til Saudi-Arabia gå via den saudiarabiske ambassaden i USA, forteller daglig leder John Helge Austgulen i Voss Water.


Håper å slippe.

Til europeiske land er det ingen krav om dokumentasjon av opprinnelsessted. Austgulen håper at det etter hvert blir slik i alle land.

– Ordningen medfører bare tid og utgifter for oss, men vi må forholde oss til ulike lands regelverk om vi ønsker å sende varene dit, sier Austgulen.

Norske næringsforeninger er ofte tuftet på det gamle handelskammeret i regionen og ivaretar en tradisjonsrik og viktig rolle. Handelskammeret er et viktig økonomisk bein som gir godt over en million kroner i årlige inntekter for Næringsforeningen.

– Vi har et velfungerende handelskammer som knirkefritt behandler eksportdokumentene i løpet av minutter. De fleste dokumentene bekreftes i et elektronisk system. Her har veksten vært sterk de siste årene, forteller Dietrichson.


Vant digital pris.

Faktisk har antallet elektroniske bekreftelser steget så mye at Kristiansand Handelskammer har vunnet sin andre internasjonale pris på tre år.

Selskapet eCertify Pty Ltd, som står bak den elektroniske løsningen for sertifisering av eksportdokumenter, deler hvert år ut en pris til handelskamrene som har størst økning i bruken av systemet. Kristiansand Handelskammer vant «Most Improved»-prisen i 2013, som Norges beste handelskammer, og har nå gått til topps igjen i samme kategori for 2015. Tildelingen skjer med bakgrunn i antall utstedte sertifiserte dokumenter fra 1. juli 2014 til 30. juni 2015.

– Vi er stolt av utmerkelsen som gjør at handelskammeret vårt markerer seg blant store handelskamre i Europa, USA, Australia og New Zealand, sier Dietrichson.
facebook