SPENN

Bedre leder. Bedre medarbeider.

21.10.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Mentor Partner og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har gått sammen om å etablere lederutviklingsprogrammet «Bedre Leder».
Med oss har vi seks av regionens populære og solide foredragsholdere, som på hver sin måte inviterer programdeltakerne til å utforske viktige aspekter ved godt lederskap og det å lede mennesker.

Lederutviklingsprogrammet vil på en balansert måte kombinere de praktiske eksempler og erfaringer med det vitenskapelig og teoretiske grunnlag.

Bedre Leder har flere formål; først og fremst å tilføre kompetanse både til ledere og de som har ambisjoner om å bli leder. Dernest skal programmet bidra til å øke og forsterke relasjonene i regionens næringsliv. Det er også et mål at programmet sørger for god deling av beste praksis og dermed utvikling av nye forretningsområder på tvers av bransjer og konkurransegrunnlag.

Bedre Leder er et helhetsorientert og målrettet program mot de som ønsker å utvikle sine ferdigheter som leder, samt styrke ledelse som konkurransefortrinn. Vår oppfatning er at lederutviklingsprogrammet vil bidra til å komplettere tilbudet av etterspurt lederutviklingskurs.

Les mer om Bedre Leder på www.mentorpartner.no
facebook