Bedre leder å lede mennesker

06.11.2015 | Runar Brøvig
Mentor Partner og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har gått sammen om lederutviklingsprogrammet «Bedre Leder», og første økt ble denne uken gjennomført på Strand Hotel Fevik.
artikkelen fortsetter under annonsen
Brokke
22 aktive kursdeltakere møttes over to dager, og forelesere som Andreas Aase, Øyvind Berntsen og Tor Geir Kvinen gav deltakerne engasjerte foredrag med innlevelse både i teoriens verden og i den praktiske arbeidssituasjonen som ledere ofte står i.

Det ble også en gjennomgang av ulike lederstiler gjennom de siste hundre årene, fra Taylorisme som var en foretrukket ledelsesfilosofi rundt 1910, via trekkteoriene og til nåtidens transformasjonsledelse der de fire i- ene danner en basis.  De fire grunnelementene, altså de fire i-ene, i transformasjonsledelse er:

  • idealisert innflytelse

  • inspirerende motivasjon

  • individuell støtte og

  • intellektuell stimulans.


Tilbakemeldingene både fra foredragsholderne og fra enkelte av deltakerne er at dette er et viktig og lærerikt kurs.  Bedre Leder kurset har sine neste samlinger i januar, februar og april neste år.

Vi satser på en ny oppstart av nytt lederkurs og nye kursmodeller igjen høsten 2016.
facebook