Baner vei for grønn teknologi

05.03.2015 | Tekst: Camilla Høy, Foto: Anders Martinsen
Air Products Kristiansand har verdensledende teknologi som sikrer liv og verdier til havs. Nå vil selskapet bli en foregangsbedrift også innen CO2-fangst.

 - Vi jobber med et pilotprosjekt som vi tror vil få mye oppmerksomhet i tiden fremover, sier Tom Cantero. Han sitter tilbakelent i direktørstolen i Air Products’ kontorlokaler på Vige. Han har så vidt rukket å lande etter at selskapet like før jul ble kåret til Årets Sørlandsbedrift av Fædrelandsvennens lesere, og noen uker senere nominert til Eksportprisen 2015. Nå er Cantero sprekkeferdig etter å fortelle om veien videre. Den er grønn, og den er lovende.

Men aller først skal vi få en grundig innføring i det som lenge har vært Air Products’ hovedgeskjeft; nitrogengeneratorer basert på membranteknologi. Ved å presse luft gjennom disse membranene, som består av tusenvis av tynne, hule kunstfibrer, kan man separere gasser og skille ut nitrogen på en svært effektiv måte. Nitrogen brukes til å fortrenge oksygen, og dermed eliminere brann- og eksplosjonsfare på skip og offshoreinstallasjoner med farlig last.

FRA EKSOS TIL NITROGEN
Det handler altså om å sikre verdier og liv på sjøen. Det har vært målsettingen helt siden kristiansanderen Oddleiv Eidjord i 1970 etablerte bedriften, som da het Maritime Protection. På denne tiden var det riktignok ikke nitrogen, men nøytralgassen eksos som ble brukt til eksplosjonsbeskyttelse ved å forbrenne  diesel-/tungolje.

Først på 80-tallet begynte daværende teknisk direktør,Thorbjørn Johannessen, å sette seg inn i membranteknologi, med tanke på å anvende denne også til havs for nitrogenproduksjon. Nitrogen er nemlig en langt renere og mer miljøvennlig gass enn eksos. Siden 1984 har Air Products levert over 1000 nitrogengeneratorer til skip, og over 220 nitrogengeneratorer til offshoreinstallasjoner. Membranene produseres av Air Products i St. Louis, men den norske avdelingen i Kristiansand står for utviklingen av systemet, design, montering, testing og levering.

– Med Air Products’ nitrogengenerator kan kunder  som har høyt forbruk av nitrogen, selv produsere nitrogen, i stedet for å hente og kjøpe nitrogen i gassflasker på land. Dette er både kostnadseffektivt og tidsbesparende. Råstofftilgangen er det ikke noe å si på. Luft inneholder 78 prosent nitrogen, et grunnstoff som i dag ofte blir omtalt som the fourth utility, etter naturgass, strøm og vann, forklarer Cantero.

GREEN SHIPPING
Anvendelses- områdene er mange. Nitrogen brukes blant annet til å sinke frukts modningsprosess under skipstransport, og til å drepe uønskede mikroorganismer fra andre breddegrader i ballasttankene på skip. Nitrogen har også vist seg å være svært anvendelig innen såkalt green shipping, som er et av Air Products’ store satsingsområder i 2015.

– Ettersom miljøkravene blir stadig strengere, vil mange skip skifte fra tungolje til miljøvennlig naturgass som drivstoff når de entrer Østersjøen og Nordsjøen. Da må motoren spyles med nitrogen for å hindre eksplosjonsfare. På dette området har vi lenge vært en foregangsbedrift, forteller Cantero.

I tillegg er Air Products, i samarbeid med blant annet NTNU og Det Norske Veritas, nå i gang med et pilotprosjekt på sementfabrikken Norcem i Brevik, hvor membranteknologien brukes til CO2-fangst. Prøver fra avgasser fra Norcems skorstein kjøres gjennom et testanlegg bestående av membraner som er levert av Air Products. Disse membranene er spesielt laget til dette formålet, og skiller seg ut fra konvensjonelle nitrogenmembraner.

– Lykkes vi med dette, vil vi helt klart bane vei for ny og miljøvennlig teknologi, sier Cantero.

– Et alternativ til månelandingsprosjekt på Mongstad altså?

– Vi håper jo så klart på det. Hvorfor dra til månen når det kan gjøres på Norcem ved hjelp av vår teknologi, humrer direktøren.

facebook