Avfall Sør Bedrift AS bytter navn til Franzefoss Gjenvinning Sør AS.

27.03.2015 | May B. Lindseth
Avfall Sør Bedrift AS er kjøpt av Franzefoss Gjenvinning AS. Franzefoss Gjenvinning AS er et norsk familieeid selskap med hovedkontor på Rud i Bærum.
2. mars 2015 endret selskapet navn til Franzefoss Gjenvinning Sør AS.

Bemanningen lokalt i Kristiansandsregionen er akkurat den samme i Franzefoss Gjenvinning Sør AS som den var i Avfall Sør Bedrift AS. Bedriften holder til på samme steder som tidligere. Besøksadresse er fortsatt Mjåvannsvegen 31, og kundesenteret sitter fortsatt på industriområdet på Mjåvann. Telefon nr er  958 78000.

Franzefoss Gjenvinning Sør AS er totalleverandør av alle avfallsløsninger, og bortsett fra nytt navn på selskapet så vil ikke kundene merke noen forskjell på de tjenester som blir utføret. Selskapet er fortsatt den største avfallsaktøren i Kristiansandsregionen med ca 3 000 kunder.
facebook