NAV forventer at arbeidsledigheten vil fortsette å falle utover høsten.

Arbeidsledigheten gikk ned i mai

03.06.2016 | Ingrid Michalsen
I mai gikk antallet arbeidsledige i Vest-Agder ned. Det er nå 3426 som er helt ledige. Det utgjør 3,6 prosent ledighet, og er en nedgang på 126 personer fra april 2016.
- Ledigheten i Vest-Agder fortsetter å synke, noe den har gjort siden februar. Mye av forklaringen ligger i at bransjene som er dominert av menn, nå har kommet skikkelig i gang. Vi ser blant annet en pen nedgang i ledige fra industrien. Forrige måned var antallet oppe i 627, mens vi nå har 597 helt ledige med denne bakgrunnen. Bygg og anlegg har også en solid nedgang, sier avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund.

[caption id="attachment_6303" align="alignleft" width="141"]Per A. Lund i NAV Per A. Lund i NAV[/caption]

Ledigheten er lav blant ungdom og de andre yngre aldersgruppene.

– Vi er mest bekymret over at ledigheten stiger en del blant de som er 50 og eldre, sier Lund.

Det er flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (597), bygg og anlegg (440) og ingeniør- og ikt-fag (401). I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Flekkefjord med 4,5 prosent ledighet. Så følger Kristiansand med 4,0 prosent ledighet. Lavest ledighet finner vi i Sirdal med kun 1,0 prosent.

Antall utlyste stillinger i Vest-Agder var ved utgangen av mai 782 mot 879 ved utgangen av april. I mai 2015 var dette tallet 609. Det er flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg (219), undervisning (79), reiseliv og transport (65) og serviceyrker og annet arbeid (65).

Ledigheten for Vest-Agder er 3,6 prosent av arbeidsstyrken, noe som er 0,7 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet. Blant fylkene er ledigheten høyest i Rogaland med 4,3 prosent ledighet, deretter følger de to Agder-fylkene med 3,6 prosent.

Ledigheten utvikler seg normalt i forhold til sesongen. NAV Vest-Agder forventer en viss stigning i ledigheten utover sommeren, noe som skyldes nedtrapping av tiltak og at studenter melder seg ledige. Det er betydelig usikkerhet knyttet til innslaget av de siste varslede nedbemanningene fra oljesektoren.
facebook