Åpnet etter atten år med planlegging

25.07.2015 | Anita S. Dietrichson
Et finansielt samarbeid mellom Vest Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune, dannet grunnlaget for at man fikk realisert byggingen av første trinn i Odderøya museumshavn i Nodeviga på rekordtid. Etter å ha ventet i 18 år, ble bygget ferdigstilt på åtte måneder. Og dette er bare trinn en i planen.
- Det er ikke ofte et museum åpner et nybygg, sa fylkesordfører Terje Damman, til en lett humrende forsamling, da han sto for åpningen av Odderøya museumshavn i Nodeviga 25. juli. Dette er planer som nå realiseres, og et godt eksempel på samarbeid – i dette tilfellet mellom Kristiansand kommune og Vest Agder Fylkeskommune, som har sørget for finanseringen, men også mellom flere aktører som skal bruke bygget. –Og vi ønsker å realisere resten også, sa Damman videre, til glede for mange av de frammøtte.

Museumshavna for mindre båter, er en del av Nasjonal museumshavn. Aktivitetsbygget som åpnet under The Tall Ships Races blir nå et helårlig attraksjonstilbud med maritime og sjørettede aktiviteter, som båtbygging, barking av tauverk og røyking av fisk, men også utstillinger og undervisning.

I det nye og flotte bygget finnes også en kiosk/kafe hvor besøkende kan få informasjon og enkel bevertning. I tillegg til attraksjonstilbudet vil også Orlogsforeningen har sitt samlingssted her.

-det har vært et fantastisk samarbeid mellom flere parter, og vi satt stor pris på å bli tatt med på råd helt fra begynnelsen, sa Chairmann Ove S Olsen i Kristiansand Orlogsforening, under åpningen. Han understreket at Orlogsforeningen hadde vært et viktig samlingssted for krigsseilere etter krigen, og at dette arbeidet vil fortsette, dog i en annen form.

Utviklingen av museumsområdet skal skje i flere faser, hvorav denne første fasen er etableringen av museumshavnen i Nodeviga. Formidlingsbygget skal komme senere, dette er vedtak gjort av bystyret juni 2011.

Prosjektleder hos Vest-Agder-Museet Agnete Kjellin sier det er en stor begivenhet at man etter 18 års planlegging nå er ferdigstilte med første fase. Hun fikk mye godord  og velfortjente blomster for sitt arbeid som prosjektleder for museet.  Honnør fikk også Sjø Sport som har utvist både tålmodighet og raushet som nabo under byggeprosessen.

Det var ikke så mye publikum fikk testet av fluktstoler, parasoller og «sveiofoner» på «Odden» i Nodeviga, men de frammøtte fikk en flott opplevelse med salutt ved Christianssands Artillerie Compagnie og underholdning ved Helene og Ivar Bøksle, i tillegg til Sjømannsforeningens shantykor.

Flere bilder fra åpningen:
 
facebook