Medlemsnytt
Plattform-leder Omar Sadiq og Rose Olsen, Agder-politiets radikaliseringskontakt på stand i Oslo.

Andre kommuner vil lære av Plattform

26.10.2017 | May Baagøe Broughton
Justis– og beredskapsdepartementet holdt denne uken sin årlige nasjonale konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Oslo. Plattform var en av en av fem aktører som ble invitert.
artikkelen fortsetter under annonsen
Techpoint
Plattform ble invitert inn for å presentere case og måten de jobber på, samt stå på stand for å fortelle om arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

- For oss er det en anerkjennelse å bli invitert til denne konferansen. Det er et kvalitetsstempel og understreker at vi jobber riktig, sier Omar Sadiq, interkommunal rådgiver og daglig leder i Plattform.

Samarbeid på tvers

Ifølge Sadiq er suksessfaktoren et unikt samarbeid på tvers i det offentlige.

- Vi har fått veldig god forankring hos eierne i tillegg til at det vi jobber med er veldig viktig i tiden. I vår modell er siloene fjernet og de offentlige avdelingene snakker  og jobber bedre sammen på et felles grunnlag. Vi har klart å samle toppene i det offentlige rundt bordet, understreker Sadiq.

- Vi har en tung ledergruppe som samarbeider godt med en operativ gruppe. Denne dynamikken fører til at man kan gjennomføre på en helt annen måte, fortsetter Sadiq.

Plattform har en styringsgruppe som består av Kirsten Lindeberg, politimester i Agder politidistrikt, Svein Skisland, leder for rådmannsutvalget i 30 kommuner (29 i Agder og 1 i Rogaland), KS-direktør Jan Inge Tungesvik og Audun Myhre, direktør for Stiftelsen Arkivet.

Ønsker å lære av Plattform


Sadiq forteller at de er alene om å samle 30 kommuner i et slikt samarbeidsprosjekt, og at andre kommuner og distrikter ønsker å lære av dem.

- Det er flere distrikter som har vært på besøk for å se nærmere på konseptet, og målet er å rulle ut dette i andre kommuner, forteller Sadiq.

Eksempler på tiltak Plattform jobber med er:

 • Bevisstgjøringstiltak: Formidling til førstelinjetjeneste og publikum.

 • Politikk og påvirkning: Arendalsuka. Anne Franks søsken på Kilden Teater.

 • Seminarer og foredrag: Radikaliseringsforebygging i praksis.

 • Film/Dokumentarer: «Historien om en flyktning - 10 år på flukt». «Radikalisert i fengslet».

 • Internasjonal Dragefestival: Bidra til en mer leken og inkluderende by. Mobilisering av det multikulturelle miljøet.

 • Undervisning: Religiøse ledere i Agder. Kursstart 2018.

 • Forskningssamarbeid: Følgeforskning.

 • Mentorordning:?Mentorskolen i Agder, Mentorbank.

 • Kunnskapsportal: plattform.no med maler og fagstoff.

 • Kontaktforum: Samler viktige aktører i begge Agder-fylkene som arbeider med å forebygge radikalisering.

 • Best Practice: 30 kommuner deler sine caser og erfaringer.

 • Råd og Veiledning: Imam Fawzis besøker kommuner og asylmottak på Sørlandet.


Om Plattform:

Et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom politi, kommuner og forskning for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Består av 1 interkommunal stilling som representerer 30 kommuner (29 kommuner i Agder 1 i Rogaland), en forsker fra Stiftelsen Arkivet og politidistriktets radikaliseringskontakt, samlokalisert ved Arkivet.
facebook