Medlemsnytt
Daglig leder i Always Cargo AS, Birgith Rosseland. Foto: Per Dagfinn Wolden.

Vil tomgods-kjøringen til livs

26.05.2023
Always Cargo er i ferd med å realisere en ny løsning som skal redusere miljøgifter fra godstransport. – Vi har ikke tid til å vente til alt er på plass, sier daglig leder Birgith Rosseland.
– Vi har ikke tid til å vente til alt er på plass, at standardene er laget, eller at infrastruktur til ladestasjoner for godstransport på vei, båt og bane er på plass, sier Rosseland i et intervju til Logistikknyhetene.

Tomkjøringen med lastebil i Norge ligger på rundt 30 prosent. SSB-tall for 2022 viser at norskregistrerte lastebiler transporterte 266,8 millioner tonn gods i Norge og utlandet og utførte et transportarbeid på 24,4 milliarder tonnkilometer. Dette tilsvarte en økning for transportmengden og transportarbeidet på henholdsvis 0,2 og 8,3 prosent i denne perioden.

Realisering like rundt hjørnet

Tirsdag var Rosseland i møte med NLFs (Norges Lastebileier-Forbund) distriktsansvarlige i Agder og Rogaland. Her presenterte hun en forskningsbasert løsning som skal bidra til at godstransporten fylles med mer innhold og mindre luft. Forskningsløpet har fått støtte fra Norges Forskningsråd.

En sky-basert markedsplass for godstransport skal bidra til å fylle ledig kapasitet raskt, som igjen gir økt inntjening. Realiseringen er like rundt hjørnet, men Rosseland etterlyser fortsatt flere brukergrupper til testing. 

– Bærekraftig transport tar vare på mennesker, miljø og virksomhet i en tredelt bunnlinje. Vi samarbeider på tvers for å få til dette. Tomkjøring svekker verdiskapning og bidrar til unødvendig klimautslipp, sier Rosseland.

Mye av dagen hennes går med til samhandling i relevante fora for å presentere løsningen og bygge nettverk for optimalisering av transport og logistikk. Dette kan skape flere nye arbeidsplasser, samtidig som det bevarer eksisterende klynger og nettverk.

Rosselands løsning skal supplere det eksisterende systemet uten dyre merkostnader.

– Det er så brukervennlig at de nesten ikke trenger opplæring. Eventuelt kan det komme en engangs-kostnad for å tilpasse via API’er for mer effektiv flyt med kunders og brukeres systemer. Ellers betaler transportøren kun for oppdrag han faktisk får gjennom løsningen, presiserer Rosseland.

Les hele intervjuet her: https://logistikknyhetene.no/
 
facebook