Nytt om navn
Fra venstree: Carina Støen og Birgitte Aamodt Thomassen

To nye hos Medco dinHMS

26.05.2023 | Lotte Blom van der Male
Carina Støen (39) og Birgitte Aamodt Thomassen (31) er nyansatte innen bedriftshelsetjeneste. Begge begynte i ny jobb i mai.
Carina Støen starter i stillingen som bedriftssykepleier. Hun har tidligere jobbet som diabetessykepleier i Lindesnes kommune og på sykehuset Innlandet på medisinsk poliklinikk. Hun har også jobbet som sykepleier på Vestly avlastningssenter samt sykehuset Innlandet på avdeling for indremedisin.

Støen har mye erfaring innen folkehelse og indremedisin. Hun har fokusert på sammenhengen mellom fysiske, psykiske og sosiale forhold som påvirker helse og sykdom. 

Støen er utdannet bachelor i sykepleie med videreutdanning som diabetessykepleier, modulkurs innen helsepedagogikk, empowerment og mestring.

Som bedriftssykepleier skal Støen primært skal levere bedriftshelsetjenester til GE Healthcare på Lindesnes. Hun skal blant annet jobbe med målrettede arbeidshelseundersøkelser, kartlegging og risikovurdering av psykososiale forhold, sykefraværsoppfølging, AKAN, systematisk HMS-arbeid, arbeidsplassvurderinger, kurs og undervisning.

Birgitte Aamodt Thomassen starter i stillingen som sykepleier. Hun har tidligere jobbet som operatørsykepleier ved kommunalt responssenter samt hos hjemmesykepleien i Kristiansand Kommune. I tillegg har hun hatt en trainee-stilling som sykepleier ved Sørlandet sykehus samt diverse stillinger i tidligere Søgne kommune.

Aamodt Thomassen er en erfaren sykepleier, med bred kompetanse fra både klinikk og psykiatri. Hun har blant annet jobbet på hjertemedisinsk avdeling, og DPS. Hun brenner for forebyggende helsearbeid, kosthold, trening, og er svært opptatt av sammenhengen mellom vår fysiske og psykiske helse.
Hun har erfaring med mindfulness og yoga.

Aamodt Thomassen er utdannet bachelor i sykepleie.

Hun skal jobbe i klinikken med målrettede arbeidshelseundersøkelser, vaksinering og enklere konsultasjoner. I tillegg skal hun ha lavterskel samtaler med ansatte kundene som er eller står i fare for å bli sykmeldt. Hun skal også holde førstehjelpskurs. 

- Jeg ser frem til spennende og varierte arbeidsoppgaver, med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Et godt arbeidsmiljø, med dyktige kolleger, hvor jeg kan lære mye.

- Jeg har lenge vært nysgjerrig på bedriftshelsetjenesten, og jeg gleder meg til å kunne bidra med min kompetanse og erfaring overfor både eksisterende og nye kunder.

- Jeg ser selvsagt veldig frem til kjent å med både bedriften og kollegaene mine her ute på GE. På lik linje blir det kjempe gøy å komme igang med helsekontroller og dermed 1-1 kommunikasjonen med den enkelte ansatte. Man jobber tett her ute, og man blir nok derfor kjent på en annen måte enn med en ansatt fra et firma man ser 1 gang i året, det mye pga svært lav dørterskel her ute, forteller hun.

- Jeg kommer inn som ny, og derfor skal hundrevis av nye bekjentskaper og ikke minst tillitbånd skapes. Det er vel hva jeg gleder aller meg mest til. Eierskapet i det man gjør og får til er noe jeg har savnet , og det ser jeg kommer til å blomstre her ute. Det blir også spennende å jobbe tverrfaglig med et meget godt utarbeidet HMS team både hos GE, men også med mine kolleger i Medco dinHMS Agder.
facebook