Medlemsnytt
Fra venstre: Ida Rosåsen Bringsverd (prosjektleder, TENK Tech Camp Kristiansand) Emilie Felix (Å Energi), Sandrine Gamman (Capgemini), Åse Berit Rogn (Capgemini), Camilla Fedog (Sparebanken Sør), Elena Lunde (Sparebanken Sør) og Eldri Galteland Tofte (Sparebanken Sør)

Tech camp for jenter kommer til Kristiansand

26.06.2024 | Pressemelding
Tech-Nettverket «TENK» jobber for at flere kvinner skal velge en karrierevei innenfor teknologi. Nå arrangeres TENK Tech Camp for første gang på Sørlandet.
- TENK Tech Camp er mer enn bare en læringsarena, den gir jenter en mulighet til å oppdage hva teknologi har å by på. Teknologi er mangfoldig og kan være en svært kreativ karrierevei. Det ønsker vi å synliggjøre, sier Ida Rosåsen Bringsverd, prosjektleder for TENK Tech Camp Kristiansand.

8. og 9. august 2024 arrangeres TENK Tech Camp for første gang på Sørlandet, nærmere bestemt i Kristiansand.

Et økende behov

TENK Tech Camp er, ifølge prosjektlederen, en del av et bredere tilbud til ungdom og barn i regionen. Norske bedrifter rapporterer et stort behov for teknologer, tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister, men kvinneandelen i disse fagene er svært lav.

Nettverket arbeider derfor aktivt for å få flere jenter til å vurdere teknologi som karrierevei.

 - Gjennom et to-dagers program og et støttende miljø av veiledere og fagkrefter, ønsker vi å skape et trygt rom hvor jenter kan utforske teknologi gjennom workshops, aktiviteter og presentasjoner som hjelper dem å utvikle sin forståelse og sine ferdigheter, forklarer Rosåsen Bringsverd.

- Ved å gi jenter kunnskap og innsikt, kan vi bidra til å forme en mer inkluderende og bærekraftig fremtid for alle.

Jobber for digital inkludering

Ifølge Rosåsen Bringsverd har 14% av befolkningen lave eller ingen digitale ferdigheter. TENK Tech Camp ønsker å gjøre noe med dette.

- Ved å fokusere på digital inkludering jobber campen for å sikre at alle jenter, uavhengig av bakgrunn eller erfaring, har muligheten til å utforske og ta i bruk teknologi. I tillegg til å lære praktiske ferdigheter, legger campen vekt på temaer som bekjempelse av nettmobbing, kritisk tenkning og bruk av teknologi for å finne bærekraftige samfunnsløsninger.

TENK Tech Camp arrangeres for jenter fra 13-19 år. Teknologicampen er gratis og består av workshops med ulike tema innenfor teknologi og foredrag fra fagpersoner i teknologibransjen.

Påmelding skjer via TENK Norges nettside. Campen holdes på Noroff i Kristiansand sentrum 8. og 9. august 2024.
 
facebook