Medlemsnytt
Illustrasjon av medlemssystemet som Klimparntere Agder nå skal ta i bruk (Illustrasjon: SmartOrg).

Tar medlemssystem til nytt marked

01.02.2024
SmartOrg har i flere år hatt medlemssystem for foreninger og sameier, men skal nå teste ut bedriftsnettverk i samarbeid med Klimapartnere Agder.
Klimapartnere Agder består av 62 partnere fra forskjellige bransjer og sektorer. Deres mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslipssamfunnet.

Organisasjonen har sett et behov for å få en bedre oversikt over alle kontaktpersonene i deres partnervirksomheter. De har også etterlyst muligheten for å kunne registrere notater på hver enkelt bedrift, for å kunne gi en bedre og mer strukturert oppfølging.
 
Derfor har Klimapartnere har nå inngått samarbeid med SmartOrg som tilbyr nettopp disse løsningene.
 
- Vi er glade for at vårt system dekker behovet som Klimapartnere etterlyser, sier daglig leder i SmartOrg, Geir Arntzen Andrew.


Geir Arntzen Andrew, Daglig leder SmartOrg AS.

SmartOrg AS er en SAAS-bedrift, og har utviklet en totalløsning for drift, administrasjon, økonomi og styrearbeid, skreddersydd for foreninger og mellomstore sameier.

Begge aktører er aktive i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og Klimapartnere Agder.

Anette Katrine Stave Serverinsen i Klimapartnerne Agder kjente godt til daglig leder i SmartOrg Geir Arntzen Andrew fra hans tidligere arbeidssted hvor han hadde hatt ansvar for å drifte nettsidene til Klimapartnerne Agder.

- Det var derfor en stor fordel for oss å bli kunde hos SmartOrg som kjenner vår driftsmodell og våre behov i klimapartnere, sier Trygve Wigtil Skarpeteig, Rådgiver i Klimapartnere Agder.
 
- SmartOrg var for oss best på pris, og kunne gjøre enkle tilpasninger av sitt produkt til våre behov. Det har vært en veldig god dialog i oppstarten.

Geir Arntzen Andrew forklarer at det for SmartOrg har det vært veldig fint å kunne teste et nytt marked med denne satsingen på bedriftsnettverk. Dette er et marked som skiller seg fra deres tidligere målgruppe; frivillige lag og foreninger, men hvor det viste seg at det aller meste av Klimapartnere Agders ønsker for funksjoner allerede fantes i medlemssportalen.
facebook