Stor glede hos både giver og mottaker ved overrekkelsen av bevis for støtte for 1, 6 mill. kroner til prosjektet "Flere i arbeid" i Næringsforeningen. Fra venstre Jannicke Haugan, leder for prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank, direktør Trond Backer og prosjektleder Helena Frustøl i Næringsforeningen og rådgiver Eivind Ellefsen i SR-Bank.

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter «Flere i arbeid» med 1,6 mill. kroner

19.05.2022 | Ragna Marie Henden
​​​​​​​– Dette er en stor inspirasjon og et viktig bidrag for å levere vår del av prosjektet «Flere i arbeid», sier en jublende glad prosjektleder Helena Frustøl i Næringsforeningen om prosjektstøtten på 1,6 millioner kroner til Næringsforeningen fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.
artikkelen fortsetter under annonsen
Techpoint
Næringsforeningen har søkt Sparebankstiftelsen SR-Bank om støtte til å utvikle relevante verktøy som bedrifter kan benytte ved rekruttering av nye ressurser og kandidater som i dag står utenfor arbeidslivet. Søknaden omfatter også støtte til å bygge mangfolds- og inkluderingsstøtte i bedrifter.

– Næringsforeningen jobber med en del av det omfattende programmet «Flere i arbeid» til Kristiansand kommune, forteller Frustøl, som er ansatt i en egen stilling dedikert til prosjektet i Næringsforeningen.

Den økonomiske støtten fra Sparebankstiftelsen SR-bank er avgjørende for at vi nå kan levere gode verktøy som vil komme både bedrifter og arbeidstakere til gode.

– Om lag 16.000 i arbeidsfør alder i Kristiansandsregionen står utenfor arbeidslivet, og mange av disse er unge med livet foran seg. Samtidig har mange bedrifter i regionen behov for arbeidskraft. Næringsforeningen vil gjøre noe med dette, og bidra til at flere bedrifter får tilgang til nødvendig arbeidskraft og flere får delta i arbeidslivet, sier prosjektleder Frustøl.
 

Samfunnsviktig prosjekt


– Sparebankstiftelsen SR-Bank arbeider for å løfte frem prosjekter som skal bidra til å inkludere barn og unge og forhindre utenforskap. Vi har valgt å støtte dette prosjektet fordi det er et svært samfunnsviktig prosjekt. Prosjektet skal senke barrierene til næringslivet til å foreta utradisjonelle ansettelser og inkludere dem som står utenfor. Betydningen av prosjektet vil være stor for hver enkelt av de som får en mulighet i arbeidslivet, sier Jannicke Haugan, leder for prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

– Prosjektet er også viktig for næringslivet som trenger mer arbeidskraft. Programmet og den metodiske utviklingen vil potensielt ha overføringsverdi til andre steder i landet. Det er også et viktig grep at det planlegges å koble forskning på prosessen. Vi i Sparebankstiftelsen SR-Bank ser frem til å følge arbeidet, sier Haugan.
 

Kristiansand har lav sysselsettingsandel


Bakgrunnen for programmet «Flere i arbeid» er at Kristiansand har en betydelig lavere sysselsettingsandel enn de 10 største kommunene i Norge. Kristiansand skiller seg særlig negativt ut når det gjelder antall innbyggere som mottar helserelaterte ytelser, som arbeidsavklaringspenger, sosialhjelp samt stor og voksende andel unge uføre.
 

Felles satsing på «Flere i arbeid»


Næringsforeningens satsing på å mobilisere arbeidskraftreserven er en sentral del av programmet «Flere i arbeid» initiert av Kristiansand kommune. Programmet ble igangsatt av bystyret i april 2021 på bakgrunn av et tverrpolitisk initiativ.

Hovedmålet med programmet er å redusere andelen personer utenfor arbeid og utdanning. Programmet er et 5-årig partnerprogram, hvor Næringsforeningen er en av partnerne sammen med Agder fylkeskommune, NAV Agder og Universitetet i Agder. 

Programmet er organisert i seks tematiske innovasjonsområder, hvor partnerne har delt på hovedansvaret for å drive fram tiltak og prosjekter innen sitt område. De seks områdene er:
 1. Yrkesrettede utdanningsvalg  
 2. Gjennomføre videregående utdanninger   
 3. Fra stønad til arbeid  
 4. Kommunen som arbeidsgiver   
 5. Inkludering og kvalifisering i bedrifter   
 6. Nye og flere arbeidsplasser


Næringsforeningens bidrag i programmet «Flere i arbeid»


Næringsforeningen har ansvar for innovasjonsområdet «Inkludering og kvalifisering i bedrifter». I tillegg deltar Næringsforeningen og lokale bedrifter med kompetanse og innspill i de andre prosjektene. Næringsforeningen jobber i programperioden med følgende:
 1. Forslag til tiltak som gjør det enklere for arbeidsgivere å inkludere og kvalifisere i egen bedrift  
 2. Forslag til hvordan overkomme barrierer for utradisjonell rekruttering av kandidater som stiller svakt i det ordinære arbeidsmarkedet
 3. Inkluderings- og mangfoldkompetanse i bedrifter


Næringsforeningens ressursgruppe


Næringsforeningen etablerte allerede i november 2020 en ressursgruppe med lokale bedrifter som jobber fram forslag til tiltak så flere bedrifter satser mer på personer som ellers stiller svakt i arbeidsmarkedet.

-Det er ressursgruppen som har jobbet frem tiltakene som Næringsforeningen nå skal gjennomføre i løpet av en 2-års periode med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, forteller prosjektleder Frustøl i Næringsforeningen.

Ressursgruppen for «Flere i arbeids» i Næringsforeningen består av:
 • Hege Gabrielsen, PwC  
 • Hege Nilsen Ekberg, Stormberg  
 • Jan Berhus, Bransdal Group  
 • Omar Sadiq, Arkivet/Plattform  
 • Randi Granvold, 07 Media  
 • Jon Syrtveit, Kruse Smith 
 • Ole Falck Hansen, Beckmann  
 • Christian Berthelsen, Elementsør  
 • Rolf Michaelsen, Qualified Professionals  
 • Tor Arve Monan, Varodd Arbeid og Inkludering  
facebook