Kronikk
Cahtrine Stien (Digin), Andreas Eriksen (Webstep), Morten Rosenberg (Knowit), Ida Rosåsen (Webstep), Jøran Bøch (Egde), Hege Nilsen (Egde) og Erik Mong (Knowit).Foto: Kjell Inge Søreide

Sørlandet må vinne tech-kampen

17.03.2023
Kampen om de flinkeste IT-folkene og de beste tech-hodene er knallhard, og Sørlandet trenger så mange-mange flere av dem. Da må vi sammen sørge for at de flinke folka vil bosette seg og bli her i Agder, heller enn å bruke energi på å rekruttere fra hverandre.
Av: Cahtrine Stien, Andreas Eriksen, Morten Rosenberg, Ida Rosåsen, Jøran Bøch, Hege Nilsen og Erik Mong.

Dersom kampen om IT-kompetansen foregår i vår egen bakgård, ender regionen med at eksisterende kompetanse kun flyttes mellom arbeidsgivere med tangerende nedslagsfelt. Dette bidrar ikke i sum til å styrke landsdelen, verken som et kraftsentrum for kompetanse eller i volum. Det er ikke bærekraftig.

Vi trenger å styrke IT-miljøet både på kompetanse og kapasitet, og i stedet for å spille dette brettspillet mot hverandre bør vi heller spille hverandre og Sørlandet gode og attraktive. Når vi er avhengige av å tilføre mer kompetanse utenfra, da er spørsmålet: Hva kan vi gjøre sammen?

Vi mener IT-miljøet i vår region styrkes med en serie grep. Fellesfaktoren er samarbeid der man kan, og fair konkurranse mellom selskapene. Bransjen må i fellesskap ta ansvar for å bistå utdanningsinstitusjonene i Agder. I tillegg må bransjen bidra til å skape nasjonal oppmerksomhet rundt kompetansen og de spennende muligheter som eksisterer i vår region. Vi må skape gode samarbeidsarenaer hvor vi sammen kan gjøre kompetanseløft. Vi må også som bransje gå sammen om å sørge for at flest mulig med IT-kompetanse holder seg i jobb.

Vi har bransjeklyngen Digin her på Sørlandet som både bør og kan være en sentral del i at vi lykkes med vårt felles prosjekt.  La oss samle oss bak fanen til Digin og, med hjerte for et sterkt og slagkraftig IT-miljø på Sørlandet, jobbe for en helhetlig utvikling!
 
Hvordan kan bransjen bidra i utdanningsløpet?

Innenfor IT-området så har UiA lange tradisjoner på å spille på næringen når de tilrettelegger sitt utdanningstilbud. Det eksisterer et partnerskap mellom UiA og flere av oss IT-baserte konsulentselskapene. Alle konsulentselskaper i bransjen bør ta ansvar for å bidra til at UiA fortsetter å ligge helt i front med sitt tilbud. Det handler om å gi innspill til hvor den digitale utviklingen går, påvirke studietilbudet så det passer næringslivet, tilby praksisplass og oppgaver til studentene og vise at Sørlandet har mange muligheter for dem som studerer våre fag. Som bransje er vi helt avhengig av at dagens unge studerer for å bli IT-konsulenter og da må vi som konsulentselskaper, sammen med våre kunder, ta ansvar for å tilby jobb og oppdrag til de som har satset på vår bransje.

I Norge snakker vi mye om at vi trenger «flere varme hender» for å møte eldrebølgen og behovene innen omsorgstjenestene. Bak bemanningskrisen innen helsesektoren, vokser en annen og minst like farlig kapasitetsmangel frem i det stille: Om sju år kommer Norge til å mangle 40 000 IT-faglige ressurser!
Dette er 40 000 mennesker som skulle utviklet de smarte løsningene Norge trenger, slik at både økonomiske og menneskelige ressurser frigjøres til andre oppgaver. Hvis ikke både AS Norge og Sørlandet tar tak nå, vil denne mangelen ramme vår landsdel knallhardt.

En eskalerende utvikling

De sørlandske utdanningsinstitusjonene, med UiA i spissen, må nå være raske på foten. De må ta ansvar for å tilby utdannelser næringslivet trenger -- i et omfang og med et innhold som bidrar til å løse den norske kapasitetskrisen innen sektoren. De må gjøre det sammen med næringslivet og politikere som brenner for landsdelen. Vi som utgjør bransjen her i Agder må være villige til å bidra gjennom samarbeid og kunnskapsdeling. I samarbeid må vi fortsette å synliggjøre det store potensiale som ligger her.

Vi har to godt etablerte utdanningsinstitusjoner i Agder med utdannelse innen IT på høyere nivå. Det er UiA og Noroff. Om det ikke allerede gjøres så utfordrer vi institusjonene til tettere samarbeid på samme måte som resten av IT-bransjen bør samarbeide. Å bygge regionen fordrer samarbeid i mange ledd. 

En motiverende faktor for våre regionale utdanningsinstitusjoner burde være Sørlandets ledende posisjon innen vekst og nyskaping. Etter coronakrisen skjøt etableringen i været landet over, og Sørlandet lå i tet. I deler av 2021 var veksten i nyetableringer på hele 42 prosent, og størst i landet!
Tenk hvilke teknologisuksesser vi risikerer å gå glipp av om vi ikke satser? Hvilke talenter forsvinner andre steder om vi ikke legger til rette for dem?

La oss løfte regionen

Det er her vi sammen, alle vi som jobber innen IT- og tech-relaterte virksomheter, må få frem alt det spennende som skjer i regionen og være med å fremsnakke akademia, andre områder og heie på hverandre. Det at flere IT selskaper etablerer seg i regionen er bra for regionens synlighet og attraktivitet. Det som er viktig er at vi sammen løfter regionen – får flere dyktige studenter til å bli ved å ansette dem og får flere dyktige IT- og tech-folk til å flytte til regionen vår.

Den regionale mangelen på it- og tech-ressurser bremser digitaliseringen og utviklingen av vår region. Vi er avhengige av å tilføre mer kompetanse utenfra, så da er spørsmålet: Hva kan vi gjøre sammen for både å lokke utflyttede sørlendinger tilbake og friste folk fra andre steder i landet til å flytte hit? Hva kan vi gjøre for å beholde studentene som studerer i regionen?
 
Vestfoldbyene og Mjøsbyen er gode eksempler på regioner som har festet grepet om egen fortelling. Vi leser om industrieventyr og tilflytting, en migrasjon av unge mennesker som vil være med på å bygge noe nytt. Viktigere enn noen gang er det at vi nå tar grep om vår fortelling, løfter utfordringer og muligheter – og sammen skaper løsninger. Det er akkurat dette vi også må evne å gjøre.

Vi må sammen ta ansvar for å fortelle de gode historiene.

 Et felles økosystem og ansvar

Selskaper som Webstep, Knowit og Egde har lang historie med virksomhet på Sørlandet. Hos disse selskapene er tilnærmet 50% av de ansatte hentet direkte fra utdanning eller hentet som tilflyttere til regionen. Knowit og Egde legger blant annet opp til løp for studenter gjennom praksisplasser og bachelor- og masteroppgaver hvert år. Mange av disse studentene går rett inn i jobb hos de samme selskapene.
 
Det ligger et enormt potensial latent her i Agder. Vi må alle jobbe for det samme, nemlig å bygge bransjen i regionen vår. La oss bruke bransjeklyngen Digin for å representere nettopp dette målet. La oss etablere tankesmier, arrangere seminarer som vi kommer til å huske for sin sprengkraft og sine startskudd og fortelle de gode historiene ut forbi vår region. Vi må alle heie på hverandre i stedet for å stjele av hverandre, og samle Sørlandet bak én vilje. Det begynner med tanken.

I et bærekraftig økosystem er alle like viktige, store som små. Sørlandet med sitt økosystem av utdanningsinstitusjoner, leverandører, kunder, prosjekter og næringsliv er noe vi alle har et felles ansvar for. Det er plass til alle, men for å lykkes så bør vi enes om å bidra etter samme spilleregler, eierskap og ansvarsfølelse for å utvikle kompetansen og kapasiteten i Agder til det beste for regionen og regional utvikling.

 
facebook