Medlemsnytt
En glad gjeng fra Elementsør As mottok den gjeve prisen under den årlige generalforsamlingen til Betong Norge/ Betongelementforeningen, som i år var lagt til Kristiansand.

Søgne-bedrift stakk av med prisen «Årets Betongelementfabrikk»

16.06.2022
Elementsør har vunnet den gjeve utmerkelsen «Årets Betongelementfabrikk».
artikkelen fortsetter under annonsen
Annonse - vil du annonsere her?
For 2021 så var det nykommeren Elementsør As i Søgne som vant prisen for sitt arbeid innen miljø, bærekraft, omdømme og fremragende forretningsdrift. En pris som alle ansatte i Elementsør er stolt av å få etter kun 4,5 års drift.

I juryens begrunnelse står det blant annet at prisvinneren er en av Norges mest moderne fabrikker, hvor fabrikkanlegget er bygget for å møte det grønne skiftet.

«Kandidaten som blir årets betongelementfabrikk 2021 har gjennom målrettet innsats et svært godt arbeidsmiljø og sikkerhetskultur, noe som gir seg gir seg utslag i høy tilstedeværelse og få skader. Et ryddig inne- og uterom, godt merkede soner og et logistikksystem som er omhyggelig planlagt er eksempler på dette.»

Dette er kriteriene for vurdering av årets betongelementfabrikk:

- Helse, Miljø og sikkerhetsarbeid
- Innovasjon og kunnskapsvekst
- Motiverer og rekrutterer
- Endringsevne og skaperkraft
- Fremmer bransjen og industriell bygging
- Samfunnsansvar


Prisen henger høyt innad i bransjen, og er noe som 160 medlemsbedrifter strekker seg langt etter for å vinne. I begrunnelsen trekkes det fram at bedriften er opptatt av å være attraktiv for lærlinger.

«Prisvinneren er lærlingebedrift, og har en klar målsetting om å være en attraktiv arena for lærlinger og medarbeidere for øvrig. Dette bidrar til lite gjennomtrekk, og at det ikke er vanskelig å rekruttere nye medarbeidere. I en region med knapphet på arbeidskraft er bedriften attraktiv. Betongelementprodusenten har god kontakt med skolene i regionen, og det gjennomføres ofte bedriftsbesøk som gir elever og studenter et innblikk i regionens byggevareindustri.»


 
facebook