Medlemsnytt
Markedsleder i Næringsforeningen, Odd-Arild Skonhoft. (Foto: Liv-Unni Tveitane)

Slik kan din bedrift bruke Styreportalen

15.09.2023
Styreportalen for Sørlandet gjør det enklere for bedrifter å finne sitt neste styremedlem. Slik bruker du portalen.

1. september ble Styreportalen lansert av Næringsforeningen og Formue, i partnerskap med Advokatfirma Tofte og Qualified Professionals. 

Over 250 potensielle styrekandidater har allerede registrert seg i portalen, og nå kan bedrifter som er på jakt etter styrekandidater ta i bruk verktøyet.

Portalen er nå tilgjengelig på Næringsforeningens hjemmesider.

Her kan du se en video som enkelt forklarer hvordan portalen kan benyttes: 


Dette er Styreportalen

- Behovet for å utvikle en slik database har bare blitt større. Vi ser at denne modellen har fungert godt i Stavangerregionen, og nå oppfordrer vi de som ønsker seg et styreverv til å registrere seg i portalen, sier Skonhoft. 

Leder for strategi og utvikling i Næringsforeningen, Ingrid Michalsen, sier intensjonen med styreportalen er å profesjonalisere styrearbeidet.  

- Den nye kjønnskvoteringsloven trer snart i kraft, som i første omgang treffer de største selskapene. De må kunne vise til en kvinneandel på 40 prosent. Det er det svært få selskaper som har i dag. Med denne styreportalen ønsker vi å tilgjengeliggjøre dyktige kandidater som bedriftene kanskje ikke hadde funnet på egenhånd, påpeker Michalsen. 

De nye kravene innebærer at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Reglene blir gradvis innført allerede fra neste år og vil etter hvert omfatte om lag 20 000 selskaper. 

- Samtidig er det viktig å legge til at vi ønsker at både kvinner og menn registrerer seg i portalen, unge og eldre, med ulike fagbakgrunner og kompetanse. Målet er et bredt mangfold av kandidater, understreker Michalsen. 

Alle kandidatene tilbys relevante styrekurs og - programmer gjennom Næringsforeningen og portalens samarbeidspartnere. Formue er en av aktørene som vil bidra med relevant faglig innhold til Styreportalen. 

- Vi vil bidra til å styrke kompetansen og øke mangfoldet i styrerommene på Sørlandet. Nå er vi spente på mottakelsen og håper å se et stort engasjement, sier Harald Haugedal, leder av Formue Sørlandet. 

Holder introduksjonskurs for styrekandidater 

Advokatfirmaet Tofte skal holde kurs for styrekandidatene, både introduksjonskurs for helt nye styremedlemmer, samt videregående kurs for erfarne styremedlemmer og styreledere. 
 
Daglig leder, Randi Granvold, forteller at advokatfirmaet vil bidra til å profesjonalisere styrearbeidet i selskapene på Agder.  

- Et godt sammensatt og velfungerende styre er en ressurs som kan bidra til soliditet og tillit for selskapet. Med de nye kravene til andelen kvinnelige styremedlemmer, blir dette arbeidet enda viktigere. Vi ser på dette engasjementet som et samfunnsansvar i arbeidet med å styrke selskaper i regionen vår, sier Granvold.  
 
Et umodent marked 


Styreportalen skal, i tillegg til å øke kvinneandelen, bidra til at flere yngre kandidater og personer med internasjonal erfaring finner sin vei til regionale bedriftsstyrer. Alle står fritt til å benytte seg av databasen.  

Rolf Michaelsen, regionleder og partner i Qualified Professionals, forteller at styrerekruttering har vært et umodent marked som nå er i endring: 

- Man går fra en eierorientert sammensetning til et styre som er basert på kompetanse, erfaring og rolle. Styret er også i endring hvor man går fra styret som et kontrollorgan til en ressurs for ledelsen. Dette krever nye medlemmer, sier Michaelsen. 

Som samarbeidspartner til Styreportalen skal han og Qualified Professionals være en aktiv bidragsyter i arbeidet med portalen. 

- Videre vil vi bidra til at medlemsbedriftene kan få vurdert potensielle styremedlemmer for å finne riktig kandidat, sier Michaelsen. 
 

facebook