Medlemsnytt
Trond Erik Bakken skal han hente kjerneprøver fra 3000 meters dyp, og bidra til etableringen av en ny næring i Norge. Foto: Privat/Seabed Solutions

Skaper offshore-historie med gravemaskinen

06.07.2022
I 2001 ble en gravemaskin for første gang tatt i bruk i en operasjon offshore, og bak spakene satt 21 år gamle Trond Erik Bakken fra Konsmo. Nå skal gravemaskinen igjen være med på å skape historie.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Det norske oljeeventyret kom med en kostnad. Minst 17 nordsjødykkere omkom og et stort antall dykkere slet med negative ettervirkninger.
Nye arbeidsmetoder for å redusere den menneskelige kostnaden ble helt nødvendig. Nytt utstyr måtte bli tatt i bruk.

Den første hydrauliske gravemaskinen ble bygget i 1897 av Kilgore Machine Company. Denne kunne bli operert av en gravemaskinfører og hans bevegelser på spakene ble umiddelbart overført til selve gravemaskinen.

Til tross for et innovativt design tok det allikevel mange år før gravemaskinen fikk oppmerksomheten som den fortjente. Først etter en verdenskrig, med store ødeleggelser og enorme behov for gjenoppbygning, forstod markedet hvor verdifull denne maskinen faktisk var.

I 2001, det samme året som Statoil betalte ut kompensasjon til nordsjødykkerne, var første gang en gravemaskin ble tatt i bruk offshore.

Åsgårdfeltet ble identifisert i 1981 og plan for utvikling og operasjon av feltet ble godkjent i 1996. Vanndypet var mellom 240 og 300 meter og arbeid på slike dyp ville utsette dykkerne for stor risiko.

Det var med et presserende behov og en viss grad av skepsis, da en gravemaskin for første gang ble heist over skutesiden.

Verdens første offshore gravemaskin

En bilulykke i ung alder hadde skadet det høyre benet til 21 år gamle Trond Erik Bakken. Dette reduserte mulighetene hans til å bevege seg rundt, men med en gravemaskin var det ikke grenser for hva han kunne gjøre.

Da Trond Erik ble gitt ansvaret for verdens første offshore gravemaskin hadde han allerede kjørt gravemaskin i seks år. Hans evner bak spakene gjorde han til det foretrukne valget for oppgaven, til tross for hans unge alder.

Det var blitt identifisert svakheter i oljeledningene på Åsgardfeltet og det måtte fjernes stein, jord og sjøbunn fra 7 km oljeledning for å muliggjøre reperasjon. Det var en stor oppgave.

Gravemaskinen ble sjøsatt ved hjelp av en av skipets heisekraner, og så snart gravemaskinen nådde bunnen fikk Trond Erik et klapp på ryggen.

- Vis oss hva du kan!

Det tok ikke lang tid før Trond Erik satt alene i kontrollkonteineren. Operasjonen gikk som planlagt og det gikk fort opp for oppdragsgiver hvor effektivt verktøy dette var.

For Trond Erik opplevdes det hele udramatisk. Han gjorde hva han likte mest. Han kjørte gravemaskin. At gravemaskinen var mer enn 200 meter under han, var ikke noe han tenkte noe særlig på.

- Når du ser alt i bakspeilet, så er det ikke tvil om at det vi gjorde var spesielt. Det var et viktig bidrag til næringen, men på det tidspunktet, så var ikke det noe jeg tenkte over, sier Trond Erik.

20 år senere, så opererer Trond Erik fortsatt undervannsgravemaskiner, og han forventer en kraftig økning i etterspørsel i de kommende årene.

Stort behov fremover

- Gravemaskiner har vist seg å være de mest effektive maskinene i alle typer konstruksjonsprosjekter. Med et enormt antall vindturbiner som skal bygges, samtidig som at en rekke utdaterte oljefelt skal rives og havbunnsmineraler skal utvinnes, så vil det være et stort behov for effektive konstruksjonsmaskiner. Behovet for undervanns gravemaskiner kommer til å bli stort.

Hovedfordelene til en undervanns-gravemaskin, i tillegg til at at den er i stand til å operere på store dyp, er maskinenes evne til å flytte store mengder stein og sjøbunn på kort tid. Siden disse maskinene ikke blir påvirket av undervannsstrømmer, kan de gjøre dette med mye større presisjon enn en ROV. Dette er spesielt viktig når man operer i nærheten av operative olje og gassledninger.

Undervanns gravemaskiner kan også bli utstyrt med verktøy som er tyngre enn hva en ROV kan bære. Dette kan for eksempel være kraftige kutteverktøy og kjerneboreutstyr.

Skal utføre kjerneboringer på 3000 meters dyp

Til neste år skal Trond Erik nok en gang være med å skape historie. Sammen med teamet fra Seabed Solutions skal han bruke gravemaskin for å utføre kjerneboringer på 3000 meters dyp på Mohnsryggen. Ingen andre i verden har noen gang tidligere utført denne type operasjoner, og operasjonen vil gi norske politikere, investorer og næringslivsledere viktig informasjon om mineralforekomstene som finnes i dyphavet.

Mineraler er byggestener i alt som finnes i verden og for at verden skal oppnå sine klimaforpliktelser har man et kritisk behov for mer mineraler. Mineraler som inngår i batterier, elbiler, vindturbiner og solcellepaneler. Uten økt tilgang på disse mineralene går ikke regnestykket opp.

90% av verdens vulkanske aktivitet er i dyphavet og her er også konsentrasjonen av mineraler på sitt høyeste - og det er her Trond Erik igjen skal skape historie.

- Vi har en planet som sørger for oss, men som også utfordrer oss - men der hvor det er et problem, finner du også verktøyet du trenger for å løse det, sier Trond Erik. Han tenker seg om før han fortsetter.

- Vi mennesker skaper ikke noe. Vi benytter oss kun av ting som allerede eksisterer. Vår jobb er å sette ting sammen. Alt som vi trenger, eksisterer allerede, vi må bare finne den riktige kombinasjonen, og min antakelse er at undervanns gravemaskiner blir en del av fremtiden, avslutter han.


 
facebook