Aktuelt
Stortingspolitikerne Kjell Ingolf Ropstad og Gro-Anita Mykjåland fikk anledning til å se lokalene sammen med adm. direktør i Næringsforeningen, Trond Backer og Bjørn Næss adm. direktør i Oslo Handelsstands Forening. Nå er leieavtale signert. 

Oppretter Oslo-kontor for næringslivet i Agder

10.05.2024 | Håkon A. Repstad
Det nye kontoret i hovedstaden kommer på plass etter initiativ fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen i samarbeid med Næringsalliansen i Agder. Målet er å komme tettere på nasjonale beslutningsprosesser.
Nylig ble leieavtalen signert med oppstart 15. september. 

- Kontoret gir oss den fleksibiliteten vi trenger for å styrke tilstedeværelsen der beslutningene fattes. Med det nye lokalet kan vi enklere legge til rette for møteaktivitet og besøk fra stortingspolitikere i Oslo, sentrale utvalg og komiteer, og med mulighet for å invitere næringslivsaktører fra Agder. Vi har vært i dialog med Agderbenken om behovet for denne type tilstedeværelse i hovedstaden. 

Det sier Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. 

- Det er en kjent sak at Agder er for lite synlige i Oslo. Dette hører vi ofte både fra næringslivsaktører på Agder, men også nasjonalt. For å løse dette må vi være tettere på storting og regjering, fortsetter Backer. 


Trond Backer i lokalet som Næringsforeningen og Næringsalliansen skal benytte i Oslo. Her sammen med Bjørn Næss og Emma Maria Svärdh i Oslo Handelsstands Forening. 
 
Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i næringslivsavisen E24 og tidligere kunnskapsminister, næringsminister og arbeids- og sosialminister, er en av dem som tidligere har påpekt Kristiansandsregionens manglende tilstedeværelse i hovedstaden. 

- Det er mange regioner som føler seg litt oversett på nasjonalt nivå, men det er nok Sørlandet som har størst grunn til det. Rett og slett fordi regionen ikke er så godt representert i regjering eller andre posisjoner, og dermed kanskje sliter med å bringe sine utfordringer på nasjonal dagsorden, sa Røe Isaksen i et intervju med næringslivsmagasinet SPENN like før årsskiftet. Han mener sørlendingene kan bli bedre til å fortelle om hva som skjer i vår del av landet.  
 
Nå tar næringslivet sin del av ansvaret ved å være tettere på, og for å skape god dialog rundt de viktigste sakene som påvirker regionen direkte og indirekte, forteller Backer. 
 
- Hvis vi ser til andre storbyer i Norge, er fysisk tilstedeværelse på beslutningsarenaer en vanlig praksis med stor nytteverdi. 

Det er Næringsforeningens samarbeidspartner, Oslo Handelsstands Forening, som har stilt lokalene disponible, og kontrakten gjelder i første rekke fra september og ut året. Planen er at leieavtalen videreføres også i 2025. Næringsforeningen vil koble på en rekke aktører som skal spille inn punkter til en egen plan for aktiviteter ved Oslo-kontoret. Disse vil først bli presentert over sommeren.

Per nå ansettes det ikke en egen ressurs i Oslo, men kontorplassen skal benyttes som et arbeidssted for ansatte i Næringsalliansen i en rotasjon. Næringsalliansen vil også gjennomføre egne arrangementer i disse lokalene. 
 
facebook