Fra venstre: Geir A. Haugum, næringssjef, Kristiansand kommune, Kjell Rune Olsen, næringssjef Lindesnes kommune, Egil Mølland, næringssjef, Iveland kommune, Merete Holtan, enhetsleder for næring- og byutvikling, Lillesand kommune, Torgeir Haugaa, næringssjef, Vennesla kommune og Tone Marie Nybø Solheim, daglig leder i Region Kristiansand (Arkivfoto fra Region Kristiansand)

Ønsker innspill fra næringslivet

14 00:00:00.03.2023
Region Kristiansands seks kommuner vil løfte Sørlandet som landets ledende fornybarregion. Næringslivet inviteres til å gi innspill til verdiskapningsstrategien som skal bidra til at målet realiseres.
artikkelen fortsetter under annonsen
Adv. Tofte

Fornybarregionen Sørlandet - strategi for verdiskaping i Kristiansandsregionen, er ute på høring. Region Kristiansand inviterer til bredt samarbeid og ønsker nå innspill til strategidokumentet.

- Planen angir mål og retning for regionens næringspolitiske arbeid. Det er derfor utrolig viktig at næringslivet involverer seg. De kan sende egen uttalelse, eller send meg en epost som jeg kan vurdere inn i vår høringsuttalese, sier næringspolitisk leder Roar Osmundsen i Næringsforeningen.

Ambisjonen er at Kristiansandsregionen skal være den mest attraktive og bærekraftige regionen for næringsliv, virksomheter, besøkende og innbyggere. Overordnet: Bli landets ledende forbybarregion. Strategien beskriver seks satsningsområder som skal bidra til å nå dette målet i årene som kommer:
 

  • Energinæringer
  • Infrastruktur og næringsareal
  • Opplevelser
  • Arbeidsplasser og kompetanse
  • Internasjonal konkurranseevne
  • Innovasjonskraft og bærekraftig omstilling

 

Regionrådet i Region Kristiansand er styringsgruppe og får strategien til behandling 21. april 2023, før den går videre til by- og kommunestyrene for endelig politisk behandling før sommeren. 


Frist for å gi innspill er fredag 24 mars. 

Mer informsjon og lenke til høringsutkastet

Har du innspill, men ikke ønsker å lage egen høring, kan disse sendes til Næringsforeningen. Send til roar@nikr.no
 
facebook