Christian Arntzen (DNB) og Martine Holth Rønneseth (PwC) representerer de to virksomhetene som inngår samarbeid med U40-satsingen. Foto: Håkon A. Repstad

Nytt samarbeid for ung-satsingen U40

20.09.2022 | Håkon A. Repstad
PwC og DNB er nye samarbeidspartnere for U40-nettverket. Et nettverk for samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 40 år.
artikkelen fortsetter under annonsen
Adv. Tofte
- PwC heier på unge arbeidstakere og er stolt samarbeidspartner for U40. Vi ønsker å bidra til å utvikle Sørlandet og er spesielt opptatt av å gjøre det mer attraktivt for unge å etablere seg i Agder. U40 sitt mandat og fokusområder passer godt med PwC sin visjon om å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer, og vi ser frem til samarbeidet med U40. 

Det forteller Martine Holth Rønneseth, konsulent i PwC. Mandag denne uken var hun med på å inngå samarbeidsavtalen som skal styrke arbeidet til U40-nettverket i tiden fremover.

Det var også Christian Arntzen, kundeansvarlig i DNB.

- Vi ser på U40 som et fantastisk initiativ som vil gjøre regionen mer attraktiv for unge arbeidstakere, slik at de blir i regionen etter endt studie. Vi heier på slike initiativ og ønsker derfor å støtte opp om nettverket. Nå gleder vi oss veldig til å samarbeide med U40, forteller Arntzen.


Reidar Henriksen, leder Revisjon Region Agder har signert avtalen for PwC. Fv: Lotte Blom van der Male (Næringsforeningen), Odd-Arild Skonhoft (Næringsforeningen), Reidar Henriksen (PwC), Martine Holth Rønneseth (PwC) og Stian Ordahl (PwC)

Knutepunkt for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte

Før signeringen hadde leder av U40, Maiken Græsli McNeill og Lotte Blom van der Male fra Næringsforeningen, en presentasjon av satsingen. Her fortalte de om hvordan U40 kan påvirke næringslivet positivt ved å være de unges talerstol, og kommunisere hva som bør gjøres for å skape en attraktiv region for unge arbeidstakere. 

I tilegg skal nettverket bidra til å synliggjøre bredden av muligheter i regionen, og bidra til dialog mellom ulike aktører. Det skal være en arena hvor unge voksne med karriereambisjoner og nysgjerrighet kan møtes, få faglig utvikling, bli inspirert av hverandre og heie hverandre frem.

Lanseringsfest

Torsdag 22. september var det duket for lanseringsfest med U40-nettverket.

- Vi er veldig glad for at så mange som 190 personer har meldt seg på lanseringsfesten på Kick Scene, sier Lotte Blom van der Male, salgs- og markedskonsulent i Næringsforeningen. 

- Vi så for oss et sted mellom 70-100, så vi er veldig positivt overrasket, tilføyer Maiken Græsli McNeill, som er leder av nettverket som er en videreføring av ressursgruppen U40. 

Tidligere har U40 vært en gratis møteplass der unge har kunne samles over pizza til faglige og sosiale arrangementer for å bygge nettverk. Nå skal nettverket "formaliseres", slik at det oppbygges mer forutsigbarhet og lojalitet til konseptet.

Fra lanseringsfesten 22. september. På scenen U-40 leder Maiken Græsli McNeill og Lotte Blom van der Male i Næringsforeningen.Her signerer Christian Arntzen samarbeidsavtalen. Fv: Lotte Blom van der Male (Næringsforeningen), Odd-Arild Skonhoft (Næringsforeningen), Christian Arntzen (DNB), Ruth Berg-Knudsen (DNB) og Dejan Corovic (DNB)

 

Dette er U40

U40 skal bidra til fremsnakking og synliggjøring av styrkene i regionen

U40 vil synliggjøre regionens muligheter og styrker for yngre arbeidstakere for å tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft. Et budskap fra unge arbeidstakere er mer troverdig overfor egen målgruppe og kan bidra til at budskapet kommer tydelig frem overfor beslutningstakere i regionen. Fremsnakk kan være med å bidra til bedre omdømme, økt likestilling, redusere arbeidsledighet og bedre levekårene.

Mangfold, inkludering og likestilling

Mangfold er en forutsetning for utvikling i virksomheter, og er viktig for å tiltrekke og beholde de klokeste hodene. U40 er et nettverk for unge arbeidstakere uavhengig av kjønn, legning, livssyn, eller nasjonalitet. U40 er fremtidens næringsliv og det er mangfoldig og inkluderende.

Faglig påfyll og nettverksbygging

Faglig påfyll og nettverksbygging er viktige elementer for å utvikle seg som person og medarbeider. U40 skal bidra til kompetanseheving gjennom faglige møteplasser hvor det legges opp til erfaringsdeling og gi mulighet for nettverksbygging.

U40-nettverket gir yngre arbeidstakere en arena for å vokse og utvikle seg til engasjerte næringslivsledere i fremtiden.
facebook