Aktuelt
F.v. Trond Backer og Ingrid Michalsen i Næringsforeningen, Lis Barbro Nyland, Marit Sæther og Gunn Marit Schjetne, alle tre fra KPMG. Line Aaasgaard, Isabella Biedrawa, Camilla Fossheim og Jannicke Rørbakk fra Nordea. Og Odd-Arild Skonhoft i Næringsforeningen. Foto: Håkon Repstad/Næringsforeningen.

Nye hovedsamarbeidspartnere i WiB

15.09.2023
Nordea går inn som ny hovedsamarbeidspartner i WiB, mens KPMG styrker sitt samarbeid når de også går inn som hovedsamarbeidspartner. - Dette gir en enorm kraft til WiB. Både når det gjelder faglig tyngde og profesjonalitet, sier Ingrid Michalsen, leder for strategi og utvikling i Næringsforeningen.
I tillegg fortsetter Knowit som "sølvpartner" i WiB, samt at Agder Fylkeskommune støtter nettverket med 100.000 kroner i 2023. 

- Jeg er både stolt og glad over at vi har fått til dette samarbeidet med KPMG og Nordea. WiB er en kraft i regionen, et viktig landingssted og samlingsarena for kvinner i næringslivet i regionen, både de som er herfra, men særlig for de som er tilflyttere. Alle de 356 kvinnene som er medlem av WiB vil merke den positive effekten av dette samarbeidet, sier Michalsen.

Hun påpeker videre at WiBs visjon er å øke andelen kvinner på beslutningsarenaer i regionen.

- Det er viktig av flere grunner. Både for å øke mangfoldet av kompetanse i bedriftene og ledergruppene, men kanskje særlig for å være en attraktiv region å flytte til. Vi trenger mye ny arbeidskraft i årene som kommer, her konkurrer vi både med andre regioner i Norge og internasjonalt, og da må Sørlandet være et attraktivt sted å flytte til, understreker Michalsen.

- Derfor er det en styrke at vi har med oss dyktige og fremoverlente partnere på laget. At også Knowit Sør er med som partner på "sølvnivå" er viktig fordi vi vet hvor viktig IT-bransjen er, og blir framover. Både de og vi jobber for å tiltrekek og beholde arbeidskraft. I tillegg er vi veldig takknemlige for at fylkeskommunen støtter oss økonomisk - og har gjort det siden starten i 2017, forklarer Michalsen videre.

Store forventninger

Lis Barbro Nyland, leder av Audit Business Partner i KPMG Norge, er forventningsfull til samarbeidet.

- Vi har vært inne som partner i WiB helt fra starten og vi ser ingen grunn til å gi oss nå, heller motsatt! Nå går vi inn med økt styrke, i et nettverk vi anser som en viktig bidragsyter for å bidra til å løfte regionen vår. Tanken vår er at WiB, sammen med KPMG som en av to hovedsamarbeidspartnere, kan profesjonalisere nettverket enda mer. Vår landsdel har et uforløst potensial i økt mangfold i næringslivet. Det handler om å skape like muligheter, og det handler om hvilken konkurransekraft vi har som region. Vi trenger å ta i bruk alle de ressurser vi har for å skape det attraktive Sørlandet vi ønsker å være en del av. Vi ønsker å øke interessen, og skape mer synlighet og debatt, rundt temaene som er viktige, både for nettverket, for næringslivet og for regionen som helhet, sier Nyland.

Hun sier videre at hun mener vi trenger å gjøre en innsats i vår landsdel for å få flere sørlandskvinner inn i arbeidslivet generelt, og i ledende stillinger spesielt.

- Løsningen på hvordan vi skal øke andelen yrkesaktive kvinner i vår region er kompleks og uten to streker under svaret – men sjansen for å lykkes øker betraktelig med anerkjennelsen av utfordringen og konkrete tiltak på løsninger. I KPMG er vi stolt av å være en hovedsamarbeidspartner til WiB som skal bidra til å gjøre Kristiansandsregionen til Norges beste næringsregion på likestilling og mangfold.

Ny partner inn

Nordea, som er ny inn på partnersiden i WiB når de nå går inn som hovedsamarbeidspartner, sier de ser store muligheter i samarbeidet. Både Nordea og KPMG signerer to-årsavtaler med WiB.

- Vi går inn i samarbeidet fordi vi synes det er et kjempeinitiativ å ha fokus på å løfte kvinner i regionen. Fra før har vi satset mye på studentsamarbeidet på Handelshøyskolen UiA, men har ikke foreløpig hatt så synlig involvering lokalt. Når denne muligheten kom så opplever vi at dette treffer godt med Nordea sin profil og vi synes det er veldig spennende å få være med å bidra med det vi har av kompetanse, sier Camilla Fossheim, banksjef personmarked i Nordea Sør.
 
- Vi ønsker å være med å løfte både kunnskap og interesse for bank og da selvsagt med et lite ekstra fokus på vår egen bank, Nordea. Vi håper å få vist oss frem både som bank og som attraktiv arbeidsgiver – vi har mange profilerte og drivende dyktige kvinner i vår organisasjon som vi ønsker kan være med å gi solide bidrag til nettverket og vekke interesse for temaene investering, bank og personlig økonomi. Vi har helt klart en forventning til å møte et helt kobbel av engasjerte og lærevillige kvinner og gjerne noen som også deler av sin erfaring og kunnskap, understreker Fossheim videre. 

Starter investeringsprogram

Hun påpeker at Nordea har et tydelig standpunkt på å øke mangfold og fremme likestilling.

- Vi opplever at WiB sin visjon harmonerer godt med det fokuset vi driver egen organisasjon mot. For vår del i Nordea Sør er det jo et kjempepluss at vi nå også får en arena hvor vi kan jobbe lokalt med dette og samtidig få samarbeidet på tvers av egen bransje. Så vi håper at dette samarbeidet vil resultere i at enda flere kvinner både investerer og tar grep knyttet til egen økonomiske fremtid.

Nordea og WiB ruller ut et investorprogram i nettverket, med fire samlinger gjennom det neste året med første samling 9. november i år.
Også KPMG planlegger flere satsinger sammen med WiB.

Satser på konferanse

- I KPMG sier vi «Together. For Better» Samarbeid former meninger og driver kreativitet. Samhold styrker samarbeid og inkludering. Vi lar ikke den viktige rollen vi kan ta til å drive utvikling ligge, derfor ønsker vi å samarbeide med WiB i oppgaven med å styrke Sørlandets posisjon gjennom fokus på kompetanse og økt mangfold. Vi gleder oss til et godt og tett samarbeid de 2 neste årene, og vil allerede nå ønske velkommen til konferansen «Rett frem for Sørlandet 2.0» i mai 2024 hvor vi aktivt og konkret skal adressere våre felles utfordringer og mål, sier Marit Sæther, leder for KPMG Advisory på Sørlandet.

- På hvilken måte harmonerer WiBs visjoner med KPMGs?  

- Women in Business har i sin strategi for den neste perioden valgt tre fokusområder, TILTREKKE, UTVIKLE og DELE kompetanse. Dette gir god gjenklang i kjerneverdiene til KPMG, alt vi står for og identifiserer oss med både i egen organisasjon og i våre prosjekter ute hos kundene våre. Vi har kompetanse på mange fagområder som vi ønsker å dele, og sammen med WiB vil vi kunne utvikle ny kompetanse til vårt felles beste. Da vil vi også lykkes med å tiltrekke oss de hoder og hender vi er helt avhengig av for en bærekraftig samfunnsutvikling for Sørlandet, påpeker Sæther.

Nina Torjesen, leder for digital transformasjon og innovasjon i Knowit Sør, sier samarbeidet er strategisk viktig for dem. 

 - Sørlandet trenger å jobbe langsiktig og strukturert med likestilling i arbeidslivet, ved å være partner i WiB kan vi i Knowit bidra og påvirke i dette arbeidet, understreker Torjesen.

 
facebook