Nytt om navn

Ny forretningsutvikler til Innoventus Sør

15.11.2023 | Lotte B. van der Male Holtskog
Klara Elizabeth Ruud (26) er ansatt som forretningsutvikler hos Innoventus Sør og startet i ny jobb 15. juni.
Ruud er medgründer i selskapet Mexo AS hvor de vant Sparebanken Sør sin innovasjonspris 2023. Tidligere har hun jobbet som chatrobotutvikler hos Nordea, med AI-trenersertifisering, brukertilpasning og analyser. I tillegg har hun jobbet som forretningsutvikler og manager for Bold Type Management, hvor hun jobbet tett med unge aktører innen musikk og formidling. Hun har også god erfaring fra salg og kundeservice i butikk. 

Hun er utdannet med en master i entreprenørskap og økonomi fra UiA, og er utdannet forretningsutvikler og siviløkonom innen internasjonal forretningsledelse. Masteroppgaven hadde utgangspunkt i hvordan SMB-er kan dra fordel av LinkedIn ved bruk av en personlig merkevaretilnærming. 

- Hva vil ny jobb innebære?

- Klara vil jakte nye innovative ideer på Agder og er ofte den første man møter hos Innoventus Sør. Vi er opptatt av å bygge et synlig, samarbeidsorientert og inkluderende gründermiljø i vår region, og Klara vil spille en viktig rolle i dette arbeidet. Hun vil være tett på arrangementene og de regionale innovasjonsprosjektene Innoventus Sør gjennomfører, forteller Lars A. Grønningsæter Aglen, administrerende direktør hos Innoventus Sør. 

- Hva ser du mest frem til i ny jobb?

- Jeg ser frem til å møte alle ambisiøse menneskene som brenner for å skape – her er det store potensialer og en enorm energi som inspirerer. 

- Jeg ser også frem til å utfordre og støtte fremtidens virksomheter – og gleder meg til å påvirke problemløsere til å bli godt rustet når de skal ut i markedet.

- Sist men ikke minst gleder meg til å være del av gründermiljøet på Agder, hvor vi kan lære av hverandre og spille hverandre gode, avslutter Klara Ruud. 
facebook