Aktuelt

Norseman Wind søker Sørlige Nordsjø II

16.11.2023
Norseman Wind-konsortiet leverte onsdag søknad om prekvalifisering for havvind-utbyggingen Sørlige Nordsjø II til Olje- og energidepartementet (OED).
- Konsortiet har den erfaringen, kompetansen og finansielle styrken som er nødvendig for å sikre en rask, god og innovativ utbygging av SNII, sier Thomas Granfeldt, director Supply Chain and Logistics i Norseman Wind-konsortiet.

Havvind har blitt viktig for å sikre Norge mer fornybar kraft i tråd med regjeringens planer, og Norseman Wind mener Norge kan bli en betydelig havvindnasjon.
Konsortiet har lagt systematiske planer for hvordan klimaavtrykkene fra utbyggingen kan reduseres, og for sameksistens med andre brukergrupper til havs og på land, samt for ivaretakelse av natur og miljø.

Utbyggingen av SNII er et stort energiprosjekt, og et industrielt prosjekt med mange positive, samfunnsmessige ringvirkninger, mener Harald Dirdal i Norseman Wind.

- Vi har som mål å tildele over 50 prosent av kontraktene til norsk leverandørindustri. Isolert sett viser våre beregninger at utbyggingen vil understøtte mer enn 14 000 årsverk i Norge.
For å sikre disse lokale ringvirkningene, vil vårt hovedkontor for utbyggingen bli lokalisert til Kristiansand. Vi har allerede etablert et leverandørnettverk for prosjektet etter modell fra petroleumssektoren. På denne måten bygger og utvikler vi kompetanse i leverandørindustrien. I vil gjennomføre utbygging i all hovedsak fra Agder, og drifte parken fra Kristiansand, sier Dirdal.
 

Ifølge energiwatch.no har også Equinor bekreftet at de søker, sammen med sin partner RWE. Et tredje konsortie, Statkraft, BP og Mainstream Renewable Power har også bekreftet søknad.

Norseman Wind AS

Norseman Wind AS, et heleid datterselskap av tyske EnBW), som er en av de største og mest erfarne utbyggerne av bunnfast havvind i Europa. EnBW ønsker å være en konstruktiv medspiller i arbeidet med å utvikle den norsk-tyske samarbeidsavtalen om energi og industri, med et spesielt fokus på fornybar energi og grønn industriutvikling. Ambisjonen er å være en langsiktig partner i arbeidet med å realisere den norske regjeringens mål om 40 GW havvind innen 2040.

Kilde: Noresman Wind AS.
facebook