Medlemsundersøkelse: - Disse tallene vekker bekymring

05.08.2022 | Håkon A. Repstad
Foreløpige tall fra en ny medlemsundersøkelse viser at nær 12% frykter for virksomhetens eksistens dersom strømprisene vedvarer. Langt flere opplever press på marginene og må kutte i planer for vekst.
artikkelen fortsetter under annonsen
Techpoint
- Tallene vi ser og annen respons fra medlemmene viser at energiprisene ikke er til å leve med. Ikke alle kan sende regningen videre til sluttkunde, og prisene spiser av marginene i en slik grad at viktige investeringer settes på vent. Husk at dette kommer etter pandemien, der mange små og mellomstore virksomheter som bruker mye strøm, har tært på reservene. Dette er bedrifter som har livets rett.

Det sier Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen.

I en pågående undersøkelse blant Næringsforeningens medlemmer, ber nær 100% om at det innføres en statlig strømstøtte. Saken engasjerer stort blant medlemmene. Primært går økte kostnader utover både investeringer og bunnlinje, men nær 12 prosent frykter for virksomhetens eksistens hvis ikke noe gjøres. Til nå har 146 virksomheter svart på kort tid etter at undersøkelsen ble sendt ut onsdag ettermiddag.

Tallene viser særlig at de høye strømprisene fører til at det blir satt ytterligere press på marginene (65% svarer dette) og nær 30% forteller at de må kutte i planene for vekst. Tilsvarende gjelder også for drivstoffprisene, men med noe lavere utslag.

Undersøkelsen viser også situasjonen i Ukraina påvirker virksomhetenes økonomiske utsikter. Over halvpartene svarer at dyrere varer virker inn, 17% forteller at de i det hele tatt sliter med å få tak i nødvendige varer. 


Pågående debatt

Osmundsen mener debatten om økt strømbruk, hvis staten gir støtte også til bedrifter, ikke tar høyde for at næringslivet har et behov for energi uansett pris.

- Driften må gå uansett. Alternativet er å stenge ned. Som en aktør i servering sa til meg i går: Vi bruker den strømmen vi trenger til matlaging, lagring og oppvarming uavhengig av pris. Forskjellen er om vi går med overskudd eller underskudd, fortsetter Osmundsen.

Flere virksomheter har i den siste tiden etterlyst tiltak fra regjeringen. Enkelte forteller om strømregninger på over 700.000 og ordfører Jan Oddvar Skisland sier til Fædrelandsvennen at næringslivet befinner seg i en umulig situasjon med dagens strømpriser.

Osmundsen forteller at det som eventuelt kan bli skadelidende med strømstøtte, er enøk-tiltak for å spare strøm.

- Her bør man se på om disse kan gjøres enda mer attraktive, slik at virksomhetene kan fortsette å investere. Når marginene presses, blir det ikke akkurat enklere å investere.


Dette svarer virksomhetene om økte strømpriser: Tallene er foreløpige. Undersøkelsen er åpen til 17. august.
Dette svarer virksomhetene om økte drivstoffpriser: Tallene er foreløpige. Undersøkelsen er åpen til 17. august.

Fortsatt mulig å svare

- I debatten som pågår om blant annet strømpriser, er funnene en slik undersøkelse gir, viktig i den samfunnskontakten Næringsforeningen har. Vi ønsker å ha en god oversikt over hvordan det står til hos medlemmene. Som en bred interesseorganisasjon som samler virksomheter fra mange bransjer, er slike undersøkelser et svært viktig supplement til den kontakten vi ellers har med medlemmene, sier Osmundsen videre.

Undersøkelsen er for alle Næringsforeningens medlemsbedrifter, og ble sendt ut onsdag denne uka. Frist for å svare er onsdag 17. august. Skulle du lese dette og ikke ha mottatt undersøkelsen, send oss en epost på roar@nikr.no 
facebook