Medlemsnytt
Ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand kommune inviterer Næringsforeningens medlemmer til konferansen GrønnPraksis 22. - Vi må jobbe sammen for å redusere forbruket og ha en ansvarlig produksjon i forhold til klodens naturressurser for å nå klimamålene i 2030, sier Skisland.

Kristiansand kommune inviterer næringslivet til GrønnPraksis 22

12.05.2022 | Ragna Marie Henden
Kristiansand kommune tilbyr Næringsforeningens medlemmer grupperabatt på konferansen GrønnPraksis 22 som arrangeres 30. og 31. mai i Stup på Thon hotel Norge.
artikkelen fortsetter under annonsen
Skal vi ta en kaffe?
https://gronnpraksis.no/- Vi arrangerer til en nasjonal konferanse hvor vi deler og løfter frem gode prosjekter og ny kunnskap for å nå klimamålene. Her vil vi gjerne også at Næringsforeningens medlemmer blir med oss, inviterer Skisland.

GrønnPraksis 22 samler deltakere fra hele landet og 30 innledere som deler av sine erfaringer innen klimaomstilling.

- Innovasjon lokalt gir nytenkning og resultater nasjonalt og internasjonalt. Endring og omstilling skjer nedenfra og opp. Hver for oss kan vi ikke nå målene, men effekten av samlet innsats er stor, og det trengs et krafttak nå. Vi i kommunesektoren skal være proaktive, men næringslivet må også bidra for at vi skal nå målene, oppfordrer ordføreren.
 

Miljøfokuset må gjennomsyres i alt vi gjør


- Vi må sjekke av klima i alle våre beslutninger, vedtak og prosjekter. Fokus på miljø må gjennomsyres i hele virksomheten. Politikerne har bestilt en liste over vedtak vi må gjøre i vår kommune for å nå klimamålene i 2030. Vi har et stykke igjen, og dette er ingen kvikk-fiks som kommunen kan fikse alene. Jeg oppfordrer også næringslivet til å bidra og ta ut sine potensialer for klimaomstilling, sier Skisland.
 

Tverrsektorielt samarbeid


- Dette er et tverrsektorielt samarbeid som tilrettelegger for en nyskapende arena. Vi håper næringslivet på Sørlandet vil delta, både med egne erfaringer og la seg inspirere til innsats, inviterer ordføreren.

GrønnPraksis 22 arrangeres av Kristiansand kommune, Kommunesektorens organisasjon (KS), Civitas, CICERO, Include, Insam og Kortreist kvalitet-samarbeidet bestående av 11 kommuner og fylkeskommuner i Norge.

Påmelding her
OBS! bruk grupperabattknappen som er for Næringsforeningens medlemmer
facebook