Thomas Aamodt (Moment Analyse) Odd-Arild Skonhoft (Næringsforeningen), Ingrid Michalsen (Næringsforeningen) og Christian Dversnes (Moment Analyse)

Klart for ny medlemsundersøkelse

15.09.2023
Tradisjonen tro vil våre medlemsbedrifter også i høst motta en medlemsundersøkelse. Næringsforeningens medlemsbedrift, Moment Analyse, står for gjennomføringen.
- Vi vil videreutvikle oss, bli bedre på det vi er gode på, og ikke minst ta tak i de områdene hvor medlemmene etterlyser forbedringer. Vi ønsker innspill som vi kan bruke når vi utvikler oss videre, sier markedsleder Odd-Arild Skonhoft.

Undersøkelsen omhandler særlig områdene arrangement, kommunikasjon og medlemsoppfølging.

Medlemsundersøkelsen gjennomføres i uke 38 og 39, og Skonhoft oppfordrer medlemsbedriftene til å besvare undersøkelsen.

- Det er viktig for Næringsforeningen å skape en god verdi for medlemskapet. I fjor hadde vi en svarprosent på hele 47 %, klarer vi å slå dette er vi meget fornøyd, sier markedslederen.

 
facebook