Gunn Marit Schjetne, leder av KPMG Sørlandet, inviterte til konferansen 5. mai på Thon hotel Norge i Kristiansand, med innlegg og diskusjon om hvordan vi kan få de kloke hoder til Sørlandet og beholde studentene.

Kampen om å få de kloke hoder til Sørlandet

05.05.2022 | Ragna Marie Henden
Kampen om talentene tilspisser seg. Hvordan sikrer vi at Sørlandet henger med og tiltrekker seg studenter og dyktige arbeidstakere fremover? KMPG Sørlandet inviterte til konferanse for å diskutere og vurdere tiltak.
artikkelen fortsetter under annonsen
Nordic Arena

Fortsatt konservativt på Sørlandet


- Manglende kompetent arbeidskraft betyr tap av inntekter, tap av arbeidsplasser og tap av regional utvikling. Vi ønsker å sette fokus på hvordan vi snur trenden, og gjennom dette arrangementet skal vi konkretisere hva som må til for å skape vekst og verdiskaping i regionen vår, sa Gunn Marit Schjetne, leder av KPMG Sørlandet i åpningen av konferansen som trakk nærmere 100 deltakere til Stup 5. mai på Thon hotel Norge i Kristiansand.

Schjetne mener det ikke er en myte at Sørlandet er konservativt i forhold til mangfold, inkludering og likestilling.

- 9 av 24 barneskoler med fire dagers uke i fylket vårt, SFO-tilbud tilpasset deltidsarbeidene, få kvinner i ledende stillinger, kontantstøtteordningen, negativ holdning til såkalte karrierekvinner og «bibelbeltet» er med på å hindre utvikling, mener Schjetne, som selv er første kvinne som revisjonspartner i et stort kompetanse- og revisjonshus i Agder.

Lederen av KPMG Agder tror løsningen blant annet er å samarbeide på Sørlandet om å synliggjøre mulighetene og det unike som regionen tilbyr.
 

Grip mulighetene og informer på Stortingskomiteer
Ingrid Michalsen, leder for strategi og utvikling i Næringsforeningen, presenterte en situasjonsanalyse av næringslivet på Sørlandet.

-Tall fra vår næringslivsundersøkelse i år viser at 60 prosent av bedriftene har problemer med å skaffe kompetent arbeidskraft. Dette er den største utfordringen for bedriftene nå. En rekke gode prosjekter og tiltak er i gang som flere må støtte opp om, oppfordret Michalsen.

- Mulighetsrommet er stort, og det seiler opp potensiale for nye industrieventyr på Agder som kan genere flere tusen nye arbeidsplasser, som havvind og batterifabrikken. Vi må gripe de mulighetene, og jobbe sammen for å lykkes, sa Michalsen, som mener næringslivet må jobbe enda mer systematisk opp mot Stortingskomiteer for å synliggjøre det som skjer i regionen vår og sikre at vi markerer oss nasjonalt.
 

Eksempler på gode prosjekter

 
Prosjektet «Likestilt arbeidsliv» som ble startet i 2018 på Agder tar sikte på å bli et nasjonalt verktøy som skal få bedriftene til å jobbe systematisk og strukturert med likestilling og mangfold i egne bedrifter.

Næringsforeningen jobber aktivt som samarbeidspartner i prosjektet, i tillegg til å være prosjektpartner i «Flere i arbeid», med kommunene i både Kristiansand og Lillesand samt NAV Agder, fylkeskommunen og UiA.

I tillegg trakk Michalsen fram Cultivas satsing i Skippergada 24B, som huser dagens Sørlandets Kunstmuseum, men som snart blir studenthus og et ledende miljø innen digital scenekunstproduksjon.
 

Sørlandet som Norges nye kraftsenter


Konserndirektør Kristin A. Dale i Agder Energi presenterte muligheter og utfordringer for å gjøre Sørlandet til Norges nye kraftsenter.

Dale mener bedrifter må presentere sitt samfunnsoppdrag for å profilere seg, og regionen samlet må vise landsdelens potensiale her.

- Med nye havvind- og batteriprosjekter på Sørlandet blir det behov for totalt 7.500 nye arbeidsplasser. Det er kamp om gode arbeidstakere innen teknologi, og dette deler vi med hele nasjonen – og også internasjonalt. Arendal gjør en god jobb nå med et samlet til bud for både nyansatte i området og familier. Her må vi samarbeide i hele regionen for både å beholde studenttalentene og rekruttere innflyttere. Kampen om Agder som et kraftsenter må vi vinne sammen, mener Dale.
 

Hva kan vi gjøre på Sørlandet?


Innlederne stilte til debatt i etterkant sammen med Andreas Eskeland i Skagerak Maturo, Cathrine Stien, daglig leder i Digin, og Øivind Dagsvik Eskedal, kommunikasjonsdirektør ved UiA.

Eskedal ved UiA utfordrer næringslivet til å lyse ut alle stillinger, og ikke ansette ut fra bekjentskaper.
-Studentene synes det er vanskelig å få jobb her, og det er ikke rart når mange ikke lyser ut stillingene, sa Eskedal, som også fortalte at det ikke er en selvfølge at studenttallene vil fortsette å vokse fremover. Gode studentbyer må det jobbet med hele tiden.

Han minnet forsamlingen på at UiA på sin nettside har en stor knapp hvor det står «samarbeid». Her informerer universitetet om hvordan næringslivet kan komme i kontakt med studenter gjennom ulike ordninger. I tillegg trakk han fram Trainee Sør som en viktig og vellykket ordning for å tiltrekke og beholde talenter i regionen.


Andreas Eskeland i Skagerak Maturo mener universitet også må jobbe for å gjøre studentene mer klare for arbeidslivet, og viser til en opplæringsordning av nyansatte i egen bedrift.


Cathrine Stien fortalte at Digin har inngått samarbeid med Visit Sørlandet for å vise fram hele regionen og attraktive muligheter for bosetting ved rekruttering. Stien mener det må jobbes med å tilby partner jobb for å ansette ekstern kompetanse mellom 25 og 40 år.

- Det offentlige har også mange stillinger og er en viktig samarbeidspartner, minnet Geir Hammersmark fra Agder fylkeskommune, forsamlingen om i siste kommentar fra salen.
 

Oppsummert fra konferansen


Vi må slutte å prate om det, og gjøre noe med det, gå fra ord til handling, var innspill fra innledere og debattanter på KPMGs arrangement.

Tiltakene som ble nevnt er samarbeid, synliggjøring av Sørlandets muligheter, tilrettelegge for familie og partner ved ansettelser av folk utenfra Sørlandet, invitere og samarbeide med studenter i bedriftene.

Bilder fra konferansen:facebook