Medlemsnytt
Kristiansand kommune åpner Miljøuka med konsert, foredrag og prisutdeling på Kilden teater- og konserthus,.

Inviterer til åpningsfest for Miljøuka

12.05.2023
5. juni. går startskuddet for Miljøuka i Kristiansand. Det legges opp til storstilt åpningsfest i Kilden.
I år er det femte gangen Miljøuka arrangeres av Kristiansand kommune. Miljøuka arrangeres for å øke bevisstheten rundt utfordringene vi har rundt natur og klima. Programmet starter klokken 17, og ordfører Jan Oddvar Skisland foretar den offisielle åpningen. Det blir det utdeling av kommunens Miljøpris for 2023.

- Gjennom mange arrangementer for hele befolkningen ønsker vi å vise frem gode løsninger og praktiske eksempler. Kommunen ønsker å være et forbilde, samtidig som vi er avhengig av at absolutt alle bidrar for å ta vare på natur og redusere klimagassutslippene. I år er temaet «Biologisk mangfold», og det er et mål å vise hvordan det meste av det vi foretar oss påvirker det biologiske mangfoldet på en eller annen måte, sier Lars Verket, klimarådgiver i Kristiansand komune.

Årets foredrag blir holdt av forfatter Maja Lunde. Hun er blitt internasjonalt anerkjent for sine bøker. Bøkene «Bienes historie», «Blå», «Przewalskis hest» og «Drømmen om et tre» har alle miljø som hovedtema. Tittelen på Lundes foredrag er «Den viktigste fortellingen». Her vil hun løfte blikket, og snakke om følelsene vi har knyttet til klima- og naturkrisen, hva tankesettet vårt gjør med oss og hva vi kan bruke følelsene til.

Det blir konsert ved artisten Marte Wulff, som er oppvokst i Kristiansand. Hun har gjort seg bemerket i det offentlige ordskiftet som en tydelig stemme for klima- og miljøsaken, blant annet gjennom sin musikk, grønne turneer, aktivisme og som samfunnsdebattant.

Påmelding: https://www.kristiansander.no/miljouka/arrangementer/apningsfest-for-miljuka
facebook