Hvordan påvirker energikrisen deg?

03.08.2022 | Håkon A. Repstad
Denne uka har Næringsforeningen sendt ut en ny medlemsundersøkelse. Denne skal blant annet bidra til å kartlegge konsekvensene av økte drivstoff- og strømpriser.
artikkelen fortsetter under annonsen
Techpoint

- Vi spør nå medlemmene om virksomhetenes økonomiske tilstand: Hvordan ser de på fremtiden både med hensyn til omsetning, lønnsomhet og ansatte? Dette spør vi regelmessig om og gir oss viktige pekepinn om hvordan det går.

Det sier Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen. Han legger til at det i denne undersøkelsen legges vekt på hvordan bedriftene påvirkes av uvanlig høye energikostnader.

- Nå mener vi det er særlig viktig med oppdatert informasjon om hvordan prisstigning på strøm og drivstoff virker inn, og om det er viktig med tiltak på de disse feltene.

Flere virksomheter har i den siste tiden etterlyst tiltak fra regjeringen. Enkelte forteller om strømregninger på over 700.000 og ordfører Jan Oddvar Skisland sier til Fædrelandsvennen at næringslivet befinner seg i en umulig situasjon med dagens strømpriser. Næringsforeningen har vært i kontakt med flere medlemmer som er særlig berørt av de høye strømprisene.

- I debatten som pågår om blant annet strømpriser, er funnene en slik undersøkelse gir, viktig i den samfunnskontakten Næringsforeningen har. Vi ønsker å ha en god oversikt over hvordan det står til hos medlemmene. Som en bred interesseorganisasjon som samler virksomheter fra mange bransjer, er slike undersøkelser et svært viktig supplement til den kontakten vi ellers har med medlemmene, sier Osmundsen videre.

Undersøkelsen er for alle Næringsforeningens medlemsbedrifter, og ble sendt ut onsdag denne uka. Tallene fra undersøkelsen er relevante for offentligheten og blir brukt både i media og i dialog med beslutningstakere.

- Vi vet fra tidligere at tall vi formidler er viktige, og vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare. Dette er en svært kort undersøkelse som ikke bør ta mer enn ca. 3 minutter å svare på, avslutter Osmundsen.

Frist for å svare er onsdag 17. august. Skulle du lese dette og ikke ha mottatt undersøkelsen, send oss en epost på roar@nikr.no

facebook