Det drysset konfetti over vinneren av Næringsforeningens pris for Årets bedrift under Havnefesten i fjor. Hennig-Olsen Is ble fjorårets vinner. Nå kan du nominere kandidater til både årets unge leder, årets bedrift og årets initiativ. Vinnerne kåres på Hagefesten 23. august.

Hvem er årets unge leder, årets bedrift og årets initiativ?

12.05.2022 | Ragna Marie Henden
Nå kan du nominere hvem du mener bør få Næringsforeningens priser som årets unge leder, årets bedrift og årets initiativ. Vinnerne kåres på Hagefesten 23. august.
artikkelen fortsetter under annonsen
Skal vi ta en kaffe?
Formålet med prisene er å løfte personer og bedrifter som bidrar positivt i utviklingen av Kristiansandsregionen. Prisene ble delt ut for første gang i fjor og vi fikk inn mange kandidater som juryen vurderte. Vi oppfordrer våre medlemmer til å bidra med å nominere kandidater også i år, og fjorårets kandidater kan også nomineres på nytt.

Frist for å melde inn kandidater er 9. juni
 

Juryen som kårer vinnere


Juryen som til slutt skal kåre vinnere til de tre prisene består av:
 • Juryleder: Jill Akselsen, administrerende direktør i BRG Utvikling og styreleder i Næringsforeningen
 • Linn Grøtberg, leder for organisasjon og samfunn i stiftelsen Miljøfyrtårn, og leder for ressursgruppen Grønn omstilling
 • Maria Steinstø, selvstendig næringsdrivende og medlem i ressursgruppen U40
 • Rolf Michaelsen, regionleder og partner i Qualified Professionals, en av Næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere
 • Jens Ove Klev, administrerende direktør i Asko Agder, en av Næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere

Mer informasjon om prisene følger:
 

Årets unge leder i Kristiansandsregionen


Formålet med denne prisen er å hedre unge ledertalenter og fremme resultatorientert og nytenkende lederskap blant unge ledere på Sørlandet.

Gunn Marit Schjetne (38) , leder for KPMG Sølandet ble i fjor kåret til Årets unge leder.

Kriterier:
 • Kandidaten må være 40 år eller yngre
 • Kandidaten er leder i en bedrift som er medlem i Næringsforeningen
 • Kandidaten er eller har vært leder med personal– og resultatansvar i minst to år
 • Kandidaten har utmerket seg som leder i næringslivet

Nominer din kandidat her
 

Årets bedrift i Kristiansandsregionen


Formålet med prisen er å hedre en bedrift i Kristiansandsregionen som er veldrevet, som jobber aktivt med bærekraft, mangfold og likestilling, og som kan være inspirasjon for andre bedrifter i regionen.

Hennig-Olsen Is ble kåret til Årets bedrift i 2021.

Kriterier:
 • Bedriften har sin hovedaktivitet i Kristiansandsregionen
 • Bedriften har en bærekraftig økonomi og en tydelig profilering, hvor miljøprofil er viktig
 • Bedriften har utviklet eller utvikler nye konsepter, produkter eller er en type virksomhet med samfunnsmessig positiv effekt
 • Bedriften fremmer sikkerhet, trivsel og miljø på arbeidsplassen
 • Bedriften fremmer likestilling og viser vilje til å tilrettelegge for sine ansatte
 • Bedriften er medlem i Næringsforeningen

Nominer din kandidat her
 

Årets initiativ i Kristiansandsregionen


Hensikten med prisen er å hedre en privatperson eller bedrift som har tatt initiativet til en positiv samfunnsutvikling.

I fjor vant tech- og næringslivskonferansen Techpoint prisen for Årets initiativ.

Kriterier:

Kandidaten er medlem av Næringsforeningen og bidrar til å gjøre Agder til en enda mer attraktiv bo- og næringsregion – ved en eller flere av følgende punkter:
 • Styrker næringslivets posisjon på Sørlandet ved å bidra til klima- og miljøansvar, og styrker den grønne konkurransekraften i næringslivet
 • Sikrer et attraktivt bo- og arbeidsmarked for investeringer gjennom bærekraftig by- og regionutvikling og infrastruktur
 • Er en synlig premissgiver og pådriver for mangfold og inkludering som en konkurransekraft
 • Er pådriver for nettverksbygging, kompetanseheving og B2B

Nominer din kandidat her
 
facebook