Fra venstre: Bærekraftfestivalen, Galleri Bi-z, CB-aksjonen for å beholde merkevaren i byen og Green Hub fra Bravida.

Hvem av disse vinner prisen Årets initiativ?

07.07.2022 | Håkon A. Repstad
Her er de nominerte til prisen for Årets initiativ, Årets unge leder og Årets bedrift.
artikkelen fortsetter under annonsen
Techpoint
- Vi har fått inn utrolig mange gode forslag til kandidater. Nå kan vi gå ut med de nominerte i Årets unge leder, Årets initiativ og Årets bedrift, sier Trond Backer i Næringsforeningen. 

Selve utdelingen av prisene skjer på Næringsforeningens store hagefest 23. august. Juryen består av juryleder Jill Akselsen, styreleder i Næringsforeningen (BRG Utvikling), Linn Grøtberg, leder i ressursgruppen Grønn omstilling (Miljøfyrtårn), Jens Ove Klev, Asko Agder (hovedsamarbeidspartner), Rolf Michaelsen, Qualified Professionals (hovedsamarbeidspartner) og Maria Steinstø, gründer og medlem av ressursgruppen U40. Det er disse som bestemmer hvem som stikker av med seieren i hver kategori.

Årets initiativ: 
 
Hensikten med denne prisen er å hedre en privatperson eller bedrift som har tatt initiativ til en positiv samfunnsutvikling i i løpet av det siste året, og som bidrar til at Agder blir en enda mer attraktiv bo- og næringsregion. Juryen har samlet seg om følgende fire nominerte til prisen:
 • Bærekraftfestivalen

Utdrag fra begrunnelsen: Bærekraftfestivalen skaper aktivitet, støtter og samler både unge og eldre i regionen året rundt. De tar for seg samfunns-, miljø- og klimamessige aspekt i ulike aktiviteter. Og har iver, gjennomføringskraft og vilje til å utfordre for å forbedre forholdet mellom mennesker, samtidig som de legger til rette for at endringer skal kunne skje. Å ha en slik aktør som Bærekraftfestivalen i regionen er bidrar til større attraktivitet gjennom samarbeid med andre bedrifter, lokale og eksterne og privatpersoner i alle aldre.
 • Beholde CB i regionen

Utdrag fra begrunnelsen: Medlem Petter Benestad har jobbet hardt både politisk og ikke minst i dialog med bedrifter i regionen for å beholde CB lokalt, der bla Hennig-Olsen tilbyr seg å kjøpe bedriften. Nå senest med utfordringen fra Benestad for å beskytte CB som produkt etter henvisning til München. Lokalt øl er en sentral del av identiteten til en by. Benestad er medlem.

 
 • Green hub/Bravida

Utdrag fra begrunnelsen: Med denne satsingen reduserer Bravida klimavatrykket og kjøring i sentrum med enkel tilgang til alle tekniske tjenester levert på en tverrfaglig, bærekraftig og miljøvennlig måte i bysentrum. Bravida tilbyr utslippsfrie, konkurransedyktige leveranser i nærhet til kundene, som i tillegg til miljøeffekten får raskere responsti. Les mer om tiltaket her: https://www.nikr.no/bravida-lanserer-greenhub-i-kristiansand
 • Galleri BI-Z

Utdrag fra begrunnelsen: Galleri BiZ gir tilbake til byen og bybildet utover det man kan forvente Ved å ha kunst i det offentlige rom og en tydelig åpen profil, tilfører de som private nye kvaliteter i bybildet og er med på å skape en mer attraktiv by. I samme ånd valgte de også å gi en gratiskonsert i Domkirken til byens befolkning som takk for mange gode år. Billettene forsvant fort. Dette samspillet mellom by og butikk, vil være en nøkkel for å overleve i en tid da varehandel er under stor endring.


Årets unge leder:
 • Hege Julianne Nevestad (33): Hotelldirektør på Caledonien.  


Utdrag fra begrunnelsen: Hun trekkes fram som en “inspirerende og fremragende” leder som er hands-on, og har tatt hånd om både drift og lederansvar i en tung tid med nedstengninger og åpninger. Tross krevende tider klarte hun, for første år på lenge, å skape et positivt resultat for hotellet i 2021. Hun ble tidligere i år nominert, som en av 11 ledere, under HSMAI -reiselivsnæringens " Golden Globe", en prisutdeling for alle unge ledere i hotel-Norge. Hun oppleves som en støttende, raus, ambisiøs og inkluderende leder, og ikke minst ønsker hun å løfte Kristiansand som region, ambisjonene strekker seg utover hotellet og bedriften hun leder.
 

 • Tom Erik Mykjåland (39): Daglig leder i Norwegian Concept, med merkene Twentyfour og Gullkorn. 

Utdrag fra begrunnelsen: Han leder en stor bedrift, med rundt 60 ansatte, som omsatte for 195 millioner kroner i 2019. 
De siste fem årene har sportstøyprodusenten doblet omsetningen og femdoblet overskuddet.  I nominasjonen står følgende:
“Ledet bedriften trygt og godt gjennom mange år, utviklet selskapet og tatt store steg markedsmessig. Solid og for en utenforstående ser det ut som de ansatte trives og har det fint på jobb.” 
 • Marit Eklund (36): Avdelingsleder for VVS hos Bravida. 

Utdrag fra begrunnelsen: Hun har utmerket seg som leder ved å løfte blikket og ta ansvar for å løfte frem yrket hun jobber med.  
Eklund er en ambassadør for "Ingeborgnettverket" i regionen, et nettverk for kvinnelige rørleggere for å inspirere flere kvinner til å søke seg inn på yrkesfaglige utdanninger. Hun er en pådriver for nettverket lokalt, og jobber for å hente inn partnere til nettverket.  Hun har selv omskolert seg i voksen alder, fra hjelpepleier til rørlegger. Kolleger forklarer at de opplever Marit som tydelig, omsorgsfull og med mye potensial. Hun har også levert på resultat (...). 

Årets bedrift:
 • Agder energi

Utdrag fra begrunnelsen: Agder Energi er et solid selskap med bærekraftig økonomi, og som bruker denne muligheten til å løfte regionen og investere i bærekraftige verdikjeder. De har også en posisjon i landsdelen som er viktig for utvikling og utbygging av infrastruktur for et stadig økende kraftbehov både i næringslivet og til privathusholdninger (...).
 
 • Seabed Solutions AS
Utdrag fra begrunnelsen: Selskapet fjerner gamle oljeinstallasjoner og rørledninger på havbunnen og bringer havbunnen tilbake til opprinnelig tilstand etter oljeselskapenes drift der. Seabed Solutions har en viktig rolle i havvind-utviklingen da de legger til rette for feste av havturbinene på havbunnen. De har en solid økonomi og har bygget opp egenkapitalen spesielt de to siste årene (...). Selskapet er opptatt av miljø, klima, helse, sikkerhet og menneskerettigheter.
 • Jens eide AS

Utdrag fra begrunnelsen: Jens Eide er en innovativ bedrift som satser på utvikling og som stadig setter i gang nye prosjekter. Med utvidelsen har de fokus på å skape nye muligheter- og flere arbeidsplasser i Lillesand. Jens Eide er opptatt av å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk.

Bedriften bruker lokale leverandører og har hele verdikjeden samlet under samme tak. Bedriften har en god spredning blant de ansatte med hensyn til kjønn, alder og etnisitet (...).
 

 • Oddernes Gartneri/Hageland

Utdrag fra begrunnelsen: Dette er en familiebedrift som ble etablert i 1930. De gjennomgikk en stor omstilling i 2014 og står nå som en solid nr. 2 av alle landets Hagelandbutikker. Bedriften har en tydelig miljøprofil hvor god kildesortering står sentralt.
De jobber med å trappe ned plastbruk i innpakning og velger grønnere alternativer. De har også fokus på å bruke minst mulig kjemikalier, og gir råd til kunden om alternativer til bruk av gift i hagen. De er opptatt av å utvikle ulike konsepter som skal gi kundene nye opplevelser i butikken, deriblant julekonseptet som har blitt en stor attraksjon for mange, både små og store. (...).


 
facebook