Aktuelt
Erik Solli (FS Mur), Tove Thoner Hauge (Unifon) eller Morten Drange (Bulk) vil bli trukket frem som Årets unge leder i august.

Hvem av disse er Årets unge leder?

26.06.2024 | Håkon A. Repstad
Dette er de tre nominerte i kategoriene Årets bedrift (Stor), Årets bedrift (SMB) og Årets unge leder. 
- Vi har fått inn mange gode forslag til kandidater, og nå har juryen kommet frem til tre nominerte i hver kategori. Det er spennende navn som vi nå kan gå ut med. Vi ser frem til den endelige kåringen i august, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Trond Backer. 

Formålet med prisene er å løfte personer og bedrifter som bidrar positivt i utviklingen av Kristiansandsregionen, og selve utdelingen av prisene skjer på Næringsforeningens store hagefest 20. august.


Årets bedrift i Kristiansandsregionen 

Formålet med prisen er å hedre en bedrift som er veldrevet, som bidrar til å styrke regionens omdømme, og som kan være inspirasjon for andre bedrifter i regionen. To bedrifter vil bli trukket frem som vinnere. En i kategorien «Stor bedrift» og en i kategorien «Små- og mellomstore bedrifter» (SMB).  


Årets bedrift (Stor bedrift): 

De nominerte er: 
 
 • SG Armaturen

Selskapet kan se tilbake på en sterk vekst gjennom mange år, med en solid merkevare utover regionen og internasjonalt. (…) Selskapet har kombinert vekst og god lønnsomhet med å ta ansvar både for miljø og mennesker. De etterstreber etisk handel, rettferdig lønn og gode arbeidsbetingelser i hele verdikjeden. (Utdrag nominasjonstekst.).
 
 • Strai Kjøkken

Strai Kjøkken er en tradisjonsrik og innovativ arbeidsplass som kombinerer en stolt historie med moderne teknologi. (…) Som en nasjonal aktør med 23 forhandlere over hele landet, bidrar de til å fremme både Strai Kjøkken og Kristiansand som viktige sentre innenfor hus/interiør-bransjen. (Utdrag nominasjonstekst.).
 
 • Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen slo knock-out på alle de store, nasjonale mediehusene i Norge ved å bli kåret til "Årets mediehus 2023" under Mediedagene i Bergen i mai 2024, og satte virkelig Kristiansand og Sørlandet på kartet. Dette kommer som en følge av at avisen har hatt trafikkvekst, abonnementsvekst og nådd nye målgrupper med satsingen FVN Ung. (Utdrag nominasjonstekst.).Årets bedrift (SMB): 

De nominerte er:
 
 • Aquarama

Aquarama tilbyr fasiliteter for sport på høyeste nivå og bidrar til å styrke den allmenne folkehelsen. Selskapet utvikler nye attraksjoner, nå senest med nytt utendørsbasseng. (...)  Selskapet har arbeidet hardt med å redusere strømforbruk, og de har tatt en offentlig, tydelig stemme i strømsaken. Aquarama er svært viktig for å utvikle Kristiansand som regionhovedstad og utvikle regionens attraktivitet både for fastboende og besøkende. (Utdrag nominasjonstekst.).
 
 • Stiftelsen Kunstsilo

Verdens øyne er rettet mot Kristiansand etter at kornsiloen fra 1935 ble forvandlet til et kraftsenter for kunst- og kultur på Odderøya. Internasjonale medier har slått fast bygget er et av verdens mest betydningsfulle nybygg i 2024. Kunstsilo fikk over 30.000 besøkende første måneden etter åpning, og vil bidra til å styrke Sørlandet som en attraktiv kulturdestinasjon. (Utdrag nominasjonstekst.).
 
 • Dirty Old Town

Dirty Old Town har arrangert over 1000 konserter og arrangementer i Kristiansand, og er landsdelens største private helårsarrangør. De driver i tillegg en av Europas mest bærekraftige og sirkulære festivaler, Ravndalen Live. Denne inviteres selskapet til å fortelle om rundt i hele landet og gjør at Dirty Old Town tjener som forbilde for bransjen. (Utdrag nominasjonstekst.).


Årets unge leder i Kristiansandsregionen 

Formålet med denne prisen er å hedre unge ledertalenter og fremme resultatorientert og nytenkende lederskap blant unge ledere på Sørlandet.

De nominerte er: 
 
 • Erik Solli, daglig leder i FS Mur.

Utdrag fra nominasjonstekst: Erik Solli startet FS Mur i 2007 sammen med kollega Steffen Fardal. Selskapet er i sterk vekst med rundt 60 ansatte. I 2022 doblet FS Mur omsetningen. Til tross for veksten har Solli evnet å prioritere menneskene i bedriften med åpen dør for sine ansatte. Han løfter det psykososiale miljøet ved å være en god lytter, og gjør nødvendige tiltak når det trengs. FS Mur var tidlig ute som pilotbedrift i prosjektet Flere i arbeid. Bedriften verdsetter lærlinger og arbeidstrening via NAV i rekrutteringen av nye ansatte. Han er en raus leder som også støtter opp om veldedighet, sportslige arrangementer og klubbaktiviteter for barn. (...).

 
 • Morten Drange, Site Manager, Bulk.

Utdrag fra nominasjonstekst: I 2023, like etter at han hadde rundet 30 år, ble Morten Drange forfremmet til en ny og svært ansvarsfull mellomlederstilling: Site Manager med ansvar for Bulks største datasenter-lokasjon, N01 Datacenter Campus. Det er en kompleks organisasjon hvor de cirka 45 menneskene som har sitt daglige virke, utgjør et bredt, tverrfaglig spekter. (...) Å koordinere en slik organisasjon krever både faglig dyktighet, en smidig personlighet og stor arbeidsinnsats. Drange får følgende attest fra kolleger: «Han er engasjert, har drive og får ting til å gå som de skal. Det er ikke alltid smertefritt for ham selv, men han legger hele sin sjel og hele sin formidable innsats ned i å finne løsninger som gjør alle tilfredse» og "Han viser også en beundringsverdig omsorg for kolleger og eksterne partnere". 

 
 • Tove Thoner Hauge, direktør kundetjenster, Unifon.

Utdrag fra nominasjonstekst: Tove Thoner Hauge viser en enorm arbeidskapasitet og styrke i selskapet. Hun leder et team på 40 ansatte, i tillegg til å ha en viktig rolle i selskaper som medeier. Unifon har hatt en enorm vekst siden oppstarten 2019 hvor bedriften har gått fra 12 til 125 ansatte. Den største veksten er på Kundesupport, der Tove leder driften med avdelingene Kundesupport, Storkunde, Teknisk, Churn (winback), Fag-og system. Tove har lang erfaring fra Telecom, hele 16 år. (...). Hun prioriterer tiltak som gir økt kompetanseheving hos mellomlederne, og er opptatt av teambuilding og konkurranser som gir økt trivsel blant de ansatte.


Juryen som skal kåre vinnerne:
  
 • Jens Ove Klev, administrerende direktør i Asko Agder, en av Næringsforeningens hovedsamarbeidspartner 
 • Linn Bøgebjerg, leder for organisasjon og samfunn i stiftelsen Miljøfyrtårn, og leder fagråd for Nettverk for bærekrafstansvarlige 
 • Maria Steinstø, selvstendig næringsdrivende 
 • Kristian Thomassen, Gründer og byråleder, Falk Media 
 • Jon Syrtveit, regionsjef i Backe 


Kriterier for prisene

Årets unge leder:
 • Kandidaten må være 40 år eller yngre  
 • Kandidaten har en lederstilling, enten som mellomleder, toppleder, prosjektleder eller leder på annet nivå i bedriften 
 • Kandidaten har vært leder i minst to år 
 • Kandidaten har utmerket seg som leder i næringslivet, f.eks. bidratt til å bygge omdømmet for bedriften, gjennomført omstillinger, bidratt til mangfold, innovasjon, økt kompetanseheving, oppnådd lavere sykefravær 
  
Årets bedrift:
 • Bedriften bidrar til å skape et attraktivt bo- og arbeidsmarked i regionen 
 • Bedriften bidrar til å synliggjøre Agder/regionen, f.eks. ved å skape nye arbeidsplasser, eller gjennom nyskapingsprosjekter 
 • Bedriften skaper ringvirkninger for resten av regionen, f.eks. gjennom samarbeid med andre bedrifter, offentlig eller frivillig sektor, eller forskningsmiljøer/akademia 
 • Bedriften styrker næringslivets posisjon på Sørlandet og styrker næringslivets konkurransekraft 
 • Bedriften er pådriver for nettverksbygging, kompetanseheving og B2B 

 Grunnleggende krav som er like for begge prisene: 
 • Bedriften har sin hovedaktivitet i Kristiansandsregionen 
 • Bedriften har, eller vil oppnå, en bærekraftig økonomi 
 • Bedriften oppfyller gjeldende relevante krav til HMS og internkontroll   
 • Bedriften kan vise til tydelige bidrag til bærekraft innen klima/miljø og sosial bærekraft, f.eks. ved å ha igangsatt eller gjennomført vesentlige tiltak for grønn omstilling av bedriften   
 • Bedriften er medlem i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 


 
facebook