Nytt om navn

Han er ny i Advokatfirma Wigemyr

03.06.2024 | Lotte B. van der Male Holtskog
Styreleder Yngve Andersen forklarer at han er glad for at Roald Solberg-Jacobsen velger å fortsette sin advokatvirksomhet som partner i Advokatfirma Wigemyr fra og med august i år.

Wigemyr bygger fagmiljøet sitt videre og vokser jevnt og trutt.

- Kompetansen til Roald Solberg-Jacobsen passer godt inn i vår satsing. Han vil styrke firmaet og laget vårt både faglig, sosialt og med sin erfaring som leder av advokatvirksomhet i Arendal, forklarer styreleder Andersen.


Solberg-Jacobsen har jobbet som advokat i over 15 år. Han har bistått i generasjonsskifter og har bred erfaring med rådgivning innenfor rettsspørsmål knyttet til fast eiendomsrettsforhold. Han har god kommersiell forståelse og har også jobbet med alminnelig forretningsjus.

Med bakgrunn fra stillinger i både Arendal og Tvedestrand kommuner, har han innsikt i offentlig forvaltning og offentligrettslige spørsmål.

- Advokatfirma Wigemyr legger stor vekt på å finne gode løsninger for våre klienter, og løse konflikter. Roald er god til å se løsninger for klienter, og ta de grep som gjør at klienten kan nå sine mål. Roald er samarbeidsadvokat for Huseierne og Bondelaget, forklarer Andersen. 

Solberg-Jacobsen har følgende erfaringsbakgrunn.
 

  • Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Partner, Advokatfirma Hald & Co DA, 2014
  • Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2009
  • Kommunejurist i Arendal kommune, 2007
  • Skatteoppkrever/juridisk rådgiver, Tvedestrand kommune, 2005
  • Juridisk rådgiver, Trygdeetatens Innkrevingssentral, 2004
  • Seminarleder, Universitet i Bergen, 2002
facebook